Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Aksjesparekonto og overgangsregler: Endringer i nasjonalbudsjettet

25.5.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Aksjesparekonto og overgangsregler: Aksjesparekonto var i fjor den store nyheten innen sparing i aksjer og aksjefond. Formålet med ordningen er å øke småsparernes eierskap i norske bedrifter, ved å gjøre det enklere og mer gunstig å spare i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond.  

aksjesparekonto overgangsregler

For å gjøre overgangen til aksjesparekonto lettere, er det åpnet for at personlige aksjonærer i 2017 og i 2018 kan overføre aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med det som kalles skattemessig kontinuitet. Skattemessig kontinuitet innebærer at en overføring til aksjesparekontoen ikke utløser beskatning, men at innskuddet på kontoen settes til kostprisen på aksjene og andelene.  

Aksjesparekonto – fristen for skattefri flytting er 31. desember

Aksjesparekonto er en konto hvor man kan samle alle aksjer og aksjefond. Formålet med kontoen er at privatpersoner skal kunne kjøpe og selge fond og aksjer uten at det utløser skatt på en eventuell gevinst. Skatten betales først når man gjennomfører uttak fra kontoen. Fristen for flytting til aksjesparekonto er 31. desember 2018. Flytting etter denne datoen vil medføre at man må betale skatt på eventuell gevinst.   

Ta kurs i dette temaet! Sjekk ut kurset Månedlig oppdatering for desember 2017  for en innføring i skattereglene for aksjesparekontoer

Forslag til endringer i overgangsreglene for aksjer med negativ inngangsverdi

Regjeringen vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 15.mai 2018 legge frem forlag til endringer i overgangsreglene. Endringen innebærer at negative inngangsverdier på aksjer som overføres til aksjesparekonto etter overgangsregelen, skal skattlegges i forbindelse med overføringen. Under forutsetning om at endringen vedtas av stortinget 15.mai, vil endringen få virkning fra 26. april 2018.  

Etter dagens overgangsregel kan aksjer med negativ inngangsverdi overføres og realiseres til aksjesparekonto uten beskatning, og salgssummen skattlegges først når den tas ut av kontoen. Det er altså denne regelen som foreslås endret for aksjesparekonto og overgangsregler.   

Negativ inngangsverdi

Negativ inngangsverdi skyldes ofte at selskapet har delt ut store utbytter, før dagens fritaksmetode ble innført. Fordi aksjene har en negativ inngangsverdi, vil et ordinært salg eller likvidasjon av selskapet, medføre store skattepliktige gevinster.  

Vil du lese mer om dette emnet? Skatteplanlegging for privatpersoner 

Kilder: Regjeringen, Regjeringen, Skatteetaten

← Forrige
Neste →