Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Aksjesparekonto

10.4.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Aksjesparekonto – den store nyheten for de som sparer i aksjer, andeler og egenkapitalbevis

Hva er aksjesparekonto?
En konto hvor saldo innestående på kontoen kan brukes til å investere i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og andeler i fond. Midlene inne på kontoen kan bare brukes til å investere i aksjer og andeler hjemmehørende i land innenfor EØS. Kontoen er opprettet for å utsette skatt på gevinst ved salg av aksjer når man eksempelvis relativt hyppig kjøper og selger aksjer og andeler. Når det gjelder andeler i fond er det et krav om at aksjeandelen må være på mer enn 80%.

Hvem kan benytte aksjesparekonto?
Kun personlige skatteytere jf. skatteloven §10-21.

Fordelene ved aksjesparekonto
– Ingen skatt på gevinst ved salg av aksjer så fremt beløpet overføres til aksjesparekontoen, beskatningen utsettes
– Gevinsten beskattes (redusert for skjerming) først når det gjøres uttak fra kontoen
– Salgsgevinsten kan i sin helhet benyttes til reinvesteringer i nye aksjer, andeler og egenkapitalbevis

Formue
Saldo inne på kontoen er gjenstand for formuesbeskatning på samme måter som aksjer, andeler og egenkapitalbevis som eies utenfor aksjesparekontoen.

Når kan aksjesparekonto tas i bruk?
Aksjesparekonto er vedtatt av Stortinget og forventes å komme i de fleste bankene omkring sommeren 2017.

Overgangsordning
Personlige aksjonærer kan i inntektsåret 2017 velge å overføre aksjer, andeler i fond og egenkapitalbevis til kontoen uten beskatning, dette er fastsatt i en endringslov til skatteloven. Fra og med 2018 vil overføring av aksjer, andeler og egenkapitalbevis til denne kontoen anses som en skattemessig realisasjon, gevinsten vil dermed beskattes.

← Forrige
Neste →