Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Aksjonæravtaler og vedtektsbestemmelser for små og mellomstore virksomheter  

12.4.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Å eie noe sammen med andre kan til tider være krevende, og ikke minst når det er snakk om eierskap i et selskap. Det er viktig å ha på plass aksjonæravtaler og tilstrekkelige vedtektsbestemmelser for å redusere risikoen for uenigheter og overraskelser i selskapet. Her er en introduksjon til hva aksjonæravtaler og vedtektsbestemmelser dreier seg om.

Sjekk også ut Accountor Trainings kurs om dette temaet: Aksjonæravtaler og vedtektsbestemmelser

Aksjonæravtale – ingen særskilt lovregulering

En aksjonæravtale er en avtale om utøvelse av aksjonærrettigheter i et aksjeselskap, mellom aksjonærene. Det er ingen særskilt lovregulering omkring aksjonæravtaler, noe som innebærer stor grad av avtalefrihet, med visse unntak. Fordi aksjonæravtalen er en avtale mellom aksjonærene, kan selskapet i utgangspunktet ikke påberope brudd på avtalen. Likevel kan selskapet gjøres til part i avtalen, så langt det passer, noe som kan være hensiktsmessig for visse typer reguleringer.  

Vedtektene – etableres ved stiftelsen

Selskapets vedtekter kan betraktes som selskapets «grunnlov» og inneholder typisk bestemmelser av grunnleggende og varig karakter. Vedtektene tas inn i stiftelsesdokumentet, og skal som minimum inneholde navn, kommune for forretningskontor, selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende. Bortsett fra dette kan en stort sett fritt regulere det meste om aksjonærrettigheter i selskapets vedtekter.   

Aksjonærenes rettigheter

Den enkelte aksje gir aksjonæren en rekke rettigheter i selskapet. Utgangspunktet er at alle aksjer har lik rett i selskapet jf. asl. §4-1, noe som innebærer at hver aksje som utgangspunkt har en stemme i selskapets generalforsamling.   

Grovt sett kan aksjonærrettighetene inndeles i:  

  • Økonomiske rettigheter  
  • Forvaltningsrettigheter 
  • Disposisjonsrettigheter  

De økonomiske rettighetene omfatter retten til utbytte og tilbakebetaling ved kapitalnedsettelse, fortrinnsrett til aksjer som utstedes ved kapitalforhøyelse og rett til fusjonsvederlag.  

Forvaltningsrettighetene på sin side omfatter retten til å møte, stemme og utøve andre rettigheter på generalforsamling mv.  

Disposisjonsrettighetene er også en slags økonomisk rettighet, da den er knyttet til salg og kjøp av aksjer i selskapet.  

 

Accountor Training tilbyr nå et kurs med temaet aksjonæravtaler og vedtektsbestemmelser for små og mellomstore virksomheter. Kurset er beregnet for regnskapsførere som ønsker å lære mer om aksjonæravtaler og vedtekter, hvordan dette reguleres og eksempler på hvordan det kan reguleres. Kurset vil også gå nærmere inn på disposisjonsrettighetene, hva brudd på aksjonæravtale og/eller vedtekter innebærer samt prosessen omkring tvisteløsning. Kurset holdes av Toralv Follestad som er partner i Brækhus Advokatfirma DA.  

 

Kilde: Accountor Trainings kurs og kursmateriell  

← Forrige
Neste →