Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Aksjonærregisteroppgaven – frist 31. Januar

2.12.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Aksjonærregisteroppgaven bør leveres i god tid før 31. januar. Sen levering har store konsekvenser for både selskapet og aksjonæren.

Dette inneholder aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven inneholder opplysninger om hendelser og transaksjoner knyttet til aksjene i et selskap. Opplysningene som sendes inn danner grunnlaget for Skatteetatens skjema om Aksjer og egenkapitalbevis som sendes til alle aksjonærer. Boligaksjeselskaper skal ikke levere aksjonærregisteroppgave.

Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper har plikt til å levere aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister minst en gang i året, og senest innen utgangen av januar. Den skal oppdateres årlig og inneholder blant annet endringer i aksjekapital, overkurs, aksjeklasser, antall aksjer, utbytte og aksjonærer.

Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke leveres i tide

Dersom aksjonærregisteroppgaven ikke er levert, har konsekvensen så langt vært at aksjonærene ikke har fått tilsendt aksjeoppgaven og at aksjeopplysningene ikke kommer med på aksjonærens forhåndsutfylte selvangivelse. Aksjonæren må i slike tilfeller sørge for at det rapporteres riktig informasjon på egen skattemelding og levere oppgaven Aksjer og fondsandeler.
Foreløpig har dette ikke hatt noen direkte konsekvenser for selskapene, noe som har ført til at mange har slurvet med leveringen.

Det er også viktig å merke seg at aksjonærregisteroppgaven for tidligere år må være godkjent før årets aksjonærregisteroppgave kan leveres. De som tidligere år ikke har hatt plikt til å levere aksjonærregisteroppgave, må raskt ta tak i dette.

Tvangsmulkt

Dersom aksjonærregisteroppgaven ikke er levert innen fristen, har Skatteetaten anledning til å ilegge en daglig tvangsmulkt. Den ilegges med 1 ganger rettsgebyr (1049 kroner) per dag oppgaven er forsinket, og kan maksimalt bli opp mot 50 ganger rettsgebyret, altså opp mot 52.450 kroner.

Kilder: Visma

← Forrige
Neste →