Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Årsoppgjøret 2018: Fristene du må huske

 

Årsoppgjøret omfatter både det regnskapsmessige, som innebærer ferdigstillelse av årsregnskapet, årsberetningen og eventuell revisjon og revisjonsberetning. Den skattemessige siden av årsoppgjøret består av levering av Skattemelding (tidligere selvangivelsen), næringsrapport og eventuelle andre dokument og vedlegg til Skatteetaten. 

 

Hvem må levere årsregnskap?

Alle som er regnskapspliktige skal utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det omfatter blant annet

  • Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
  • Ansvarlige selskaper (ANS og DA)
  • Andre deltakerlignende selskaper som har mer enn fem millioner i salgsinntekt, mer enn fem årsverk i gjennomsnitt, flere enn fem deltakere eller at en eller flere av deltakerne er en juridisk person med begrenset ansvar (eksempel aksjeselskap)  

Også enkeltpersonforetak som har sum eiendeler på over 20 millioner kroner, eller gjennomsnittlig antall årsverk lik 20 eller mer har regnskapsplikt. Dette innebærer altså at enkeltpersonforetak som har mindre enn 20 millioner kroner i eiendeler og har færre enn 20 årsverk i sin virksomhet, ikke er pålagt å sende inn årsregnskap til Regnskapsregistret Brønnøysund.  

Fristene for regnskapet

Fristen for ferdigstillelse av årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. De fleste selskaper har alminnelig regnskapsår hvor regnskapsårets slutt er 31.12.2018, og følgelig er fristen for utarbeidelsen 30. juni 2018.  

30. juni er også den samme fristen for når generalforsamlingen skal ha ferdigbehandlet årsregnskapet og årsberetningen. For de selskapene som har revisjonsplikt er det viktig å merke seg at årsregnskapet må ferdigstilles i god tid før denne fristen.

 

Selve innsendingen av årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsettelsen av årsregnskapet, altså senest 31. Juli 2018. Årsregnskapet senes elektronisk gjennom Altinn, noe som gjelder alle regnskapspliktige, unntatt indre selskaper og regnskapspliktige som utarbeider årsregnskap etter IFRS, de sender inn per e-pos til regnskapsregistret.  

 

Fristene for skatt

Alle selskap og næringsdrivende som har skatteplikt til Norge skal sende inn skattemelding og næringsrapport. Disse erstatter den tidligere selvangivelsen og næringsoppgaven. Frist for levering av skattemelding inkludert vedlegg er 31. mai 2018.  

Dersom selskapet har fått bistand fra regnskapsfører eller revisor, kan de søke om en måneds utsettelse på levering, men gis ikke lengre enn til 30. Juni 2018. For å unngå renter på eventuell restskatt bør denne betales før 31.mai 2018.  

 

Selvstendig næringsdrivende har en rekke frister for mva-melding, skattekort med mer. På Skatteetatens hjemmeside  kan du finne et uttømmende oversikt for fristene 

  

Kilder: Visma blogg