Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Accountor Training gir deg oppdaterte nyheter innen regnskap, lønn og økonomistyring.

Ved å følge Accountor Training vil du holde deg oppdatert på endringene i regnskapsbransjen!
Du kan også lese de nyeste artiklene via sosiale medier eller få oppdateringer direkte til din e-post når vi publiserer nye saker. Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil vi gi deg en oppsummering med de viktigste artiklene.

[activecampaign form=58]
350-kronersgrensen

De foreslåtte endringene i 350-kroners grensen for varer fra utlandet 

30.09.2019

Importerte varer med en verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for avgift og toll. Men...

Les mer

Omgåelsesregelen lovfestet

Omgåelsesregelen skal lovfestes: Her er det du bør vite 

30.09.2019

Omgåelsesregelen har hittil ikke vært lovfestet, men nå er det foreslått av regjeringen å...

Les mer

Endring aksjeloven 8-10

Den foreslåtte endringen i aksjeloven vil påvirke eiendomsselskaper 

30.09.2019

Eiendomsselskaper har over lengre tid hatt en særskilt adgang til å pantsette fast eiendom i...

Les mer

Foreslåtte forenklinger for frivillige organisasjoner i hvitvaskingsloven 

13.09.2019

Det er foreslått å gi forenklinger i hvitvaskingsloven for frivillige organisasjoner. Les mer...

Les mer

gdpr regnskapsmateriale

GDPR og oppbevaring av regnskapsmateriale

11.09.2019

Mye av regnskapsinformasjonen man samler inn gjennom året er oppbevaringspliktig. Men hvordan løses det med hensyn...

Les mer

Når vil arbeid på tomt regnes som en kapitalvare etter merverdiavgiftsloven?

04.09.2019

Reglene for fradragsføring av merverdiavgift på tomt og arbeid på tomt er ikke helt klare på...

Les mer

Konsernbidrag

Forslag om å endre reglene for konsernbidrag

27.08.2019

Det er nå foreslått å endre på reglene om det å gi konsernbidrag til utenlandsk datterselskap.

Les mer

leieavtaler i regnskapet

Leieavtaler i regnskapet

12.08.2019

I noen bedrifter er det fordelaktig å lease driftsmidler sammenlignet med å låne penger og kjøpe dem på...

Les mer

Nye regnskapsregler for idrettslag fra 2020

25.07.2019

Mai 2019 ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsregler for idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund, disse vil...

Les mer

avskrivning driftsmidler

Hvilke driftsmidler kan man avskrive skattemessig? 

03.07.2019

Hvordan kan du best vurdere behovet for skattemessige avskrivninger på driftsmidler?

Les mer

Konsernbidrag

Foreslåtte endringer i formuesskatten for ikke-børsnoterte aksjeselskap

27.06.2019

Formålet med regelendringen er å gi en mer ensartet og rettferdig verdsettelse, ettersom dagens...

Les mer

Endre mva-sats

Ny merverdiavgiftsreform: Én avgiftssats og fjerne nullsats på mva 

19.06.2019

Et utredningsarbeid er påbegynt av et ekspertutvalg oppnevnt av Finansdepartementet, med et...

Les mer

bærfelt skatt

Forslag om nye skatteregler for frukt- og bærfelt  

04.06.2019

Det blir foreslått en betydelig endring fra dagens praksis, hvor slike investeringer først kan fradragsføres når...

Les mer

avgiftsendringer illustrasjon

Avgiftsendringer fra 1. juli 2019 

28.05.2019

I midten av mai ble revidert nasjonalbudsjett for 2019 lagt frem, og det er foreslått en rekke endringer i ulike...

Les mer

Tæppe kortet

Nå kan du "tæppe" kortet opp til 400 kroner

15.05.2019

En spørreundersøkelse som Vipps har gjennomført viser at 8 % av alle kortkjøp i Norge nå er...

Les mer

EUs regnskapsdirektiv

EUs regnskapsdirektiv: Her er endringene i regnskapsloven som Finanstilsynet foreslår

23.04.2019

EUs regnskapsdirektiv fra 2013 har ennå ikke blitt innført i Norge

Les mer

syk i ferien

Fem spørsmål og svar om ferie og ferieavvikling  

08.04.2019

Det er ikke alt man velger eller ønsker å spørre egen arbeidsgiver om når det kommer til...

Les mer

tilbakegående avgiftsoppgjør 

Gjør du regnskapet for en nyoppstartet virksomhet? Dette bør du vite om tilbakegående avgiftsoppgjør 

27.03.2019

Tilbakegående avgiftsoppgjør innebærer at man kan få tilbake merverdiavgift på anskaffelser...

Les mer

Fjernleverbare tjenester

Merverdiavgiftsreglene for fjernleverbare tjenester 

20.03.2019

Hva er fjernleverbare tjenester, og hva går destinasjonsprinsippet ut på? Her får du svarene

Les mer

Reglene om lån og sikkerhetsstillelse til aksjonær eller deltaker  

14.03.2019

Reglene om beskatning av lån og sikkerhetsstillelse til deltaker, aksjonær og nærstående ble...

Les mer

Reglene om begrenset regnskapsplikt

Begrenset regnskapsplikt – Ny næringsoppgave og høring om ny regnskapsstandard for foretak med begrenset regnskapsplikt  

06.03.2019

Denne våren er det første årsoppgjøret hvor visse enkeltpersonforetak og ansvarlige...

Les mer

Ny regnskapslov

Ny regnskapslov er lagt på is  

26.02.2019

Prosessen videre for en ny regnskapslov er uviss.

Les mer

Unntak og fritak fra merverdiavgift

Hva er forskjellen mellom fritak og unntak for merverdiavgift?  

21.02.2019

I merverdiavgiftsloven skilles det mellom unntak og fritak for merverdiavgift.

Les mer

Fradrag for tap på fordringer

Når har man rett til skattemessig fradrag for tap på fordringer?  

04.02.2019

Vi går gjennom de sentrale vilkårene for at man skal ha rett til skattemessig fradrag for tap...

Les mer

Ny grense for revisjonsplikt

Ny grense for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører

25.01.2019

Bedrifter som bruker autorisert regnskapsfører vil få en høyere grense for revisjonsplikt. Det...

Les mer

Nye regler for sykepenger

Nye regler for sykepenger fra 2019 

17.01.2019

Fra 1. januar ble det innført nye regler for sykepenger, og disse er det lurt å få med seg.

Les mer

Arbeidsmiljøloven endringer 2019

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019: Det viktigste å få med seg

09.01.2019

Det er i hovedsak på fire områder de nye reglene berører - her er oversikten.

Les mer

Lovendringer i regnskapsbransjen

Endring i forskriften om bruk av forenklet IFRS

04.01.2019

I desember 2018 fastsatte Finansdepartementet en endring i forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale...

Les mer

Lovendringer i regnskapsbransjen

Hvilke endringer er på vei i lovverket for regnskapsbransjen? Her er oversikten 

28.12.2018

Over lengre tid har det vært arbeid knyttet til endring av blant annet regnskapsloven,...

Les mer

Ny prinsipputtalelse fra Skatteetaten om deltakerfastsetting 

12.12.2018

Skatteetaten har fått spørsmål om eiendelene og forpliktelsene som overdras ved omdanning av...

Les mer

Nye regler for rabatter i arbeidsforhold fra 2019 

26.11.2018

Har du fått med deg de nye skattereglene for personalrabatter? Fra 1. januar 2019 er det nye regler for skattemessig...

Les mer

skille vedlikehold og påkostninger

Hvordan skille vedlikehold og påkostninger skattemessig?  

22.11.2018

Skillet mellom vedlikehold og påkostninger er vanskelig, og det er noe mange er usikre på.

Les mer

merverdiavgift og overdragelse av bygg under oppføring

Finansdepartementet med ny tolkning om merverdiavgift og overdragelse av bygg under oppføring 

14.11.2018

13. september 2018 kom Finansdepartementet med en uttalelse som gjelder fradrag for...

Les mer

Fradrag for merverdiavgift

Tap på kundefordringer: Kravene for fradrag for merverdiavgift

25.10.2018

Når kan man egentlig kreve fradrag for merverdiavgift på kundefordringer som regnes for...

Les mer

Skatteplikt for firmabil

Skatteplikt for firmabil: Lønner det seg å ha firmabil eller eie selv?

17.10.2018

De skattemessige aspektene ved firmabil er ofte avgjørende når man skal vurdere hva som lønner...

Les mer

GDPR for regnskapsførere

GDPR for regnskapsførere

11.10.2018

Den nye personloven som ble implementert i norsk lov for noen måneder siden påvirker de fleste aktører i...

Les mer

Forberedelser til årsoppgjøret

Forberedelser til årsoppgjøret: Fire tidstyver

27.09.2018

Ferdigstilling, innsending og revisjon: Det mye å holde styr på for regnskapsføreren i årsoppgjøret

Les mer

krav om papirkvitteringer

Endring i bokføringsforskriften – ikke lenger et krav om papirkvitteringer

26.09.2018

Tidligere har det vært et krav om papirkvitteringer i bokføringsforskriften for de som driver...

Les mer

Ny kildeskatteordning

Ny kildeskatteordning fra 2019 – kan føre til høyere beskatning 

19.09.2018

En rekke land har besluttet å innføre enklere regler for beskatning av personer med midlertidig...

Les mer

Ny forskrift om hvitvasking virtuell valuta

Ny forskrift om hvitvasking trer i kraft 15. oktober 2018

17.09.2018

15. oktober trer ny forskrift om hvitvasking i kraft. Her er endringene du må få med...

Les mer

morselskap i konsern følge reglene for små foretak

Kan morselskap i konsern følge reglene for små foretak i regnskapsloven?

11.09.2018

God regnskapsskikk for små foretak: Det stilles strengere krav på mange områder for foretak...

Les mer

nye krav til etterutdanning

Nye krav til etterutdanning i lovforslag gir større valgfrihet

04.09.2018

Kravet til antall timer med etterutdanning økes, men både form og innhold blir mye mer...

Les mer

merverdiavgiftsregisteret

Slik er reglene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret  

29.08.2018

Regelverket for MVA er komplisert for mange av oss, og som regnskapsfører må man forholde seg...

Les mer

Skatteregler for personalrabatter

Nye skatteregler for personalrabatter

20.08.2018

I juni ble det varslet om endringer i skatteloven, og det var spesielt de nye reglene for naturalytelser som møtte...

Les mer

forskuddsfakturering

Forskuddsfakturering: Reglene det er lurt å kunne

12.08.2018

I bokføringsloven er hovedregelen om forskuddsfakturering at kunden ikke kan faktureres før tjenesten er ytt eller...

Les mer

Regnskapsavleggelse for konkursbo

Regnskapsføring og regnskapsavleggelse for konkursbo  

08.08.2018

et beste er jo å unngå konkurs, men dersom selskapet sitter i saksa, har vi sett nærmere...

Les mer

justeringsavtale

Merverdiavgift: Justeringsavtale for næringseiendom og kapitalvarer  

31.07.2018

For at en selger av en eiendom får videreført den avgiftsmessige statusen på eiendommen...

Les mer

nyetablert regnskapsbyrå

Fire suksessfaktorer for et nyetablert regnskapsbyrå  

24.07.2018

Regnskapsbransjen er inne i et digitalt skifte, spesielt for et nyetablert...

Les mer

saf-t blir obligatorisk

SAF-T blir obligatorisk for alle i 2020 

22.06.2018

Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere.

Les mer

når kommer skattepengene

Når kommer skattepengene?

17.06.2018

Mange av oss venter på å få utbetalt skattepengene. Skattepengene er på vei, men når kommer de egentlig?...

Les mer

forslag om ny regnskapsførerlov

Forslag om ny regnskapsførerlov: Dette er endringene

11.06.2018

Dagens regnskapsførerlov er fra 1993, og siden den gang har det skjedd store endringer i regnskapsbransjen og ute...

Les mer

reglene om hvitvasking

Hvitvasking: Regnskapsførers plikter  

07.06.2018

Det er straffbart å hvitvaske, selv når man ikke kjenner til forbrytelsen bak utbyttet. Vi går gjennom de...

Les mer

sykepenger for tilkallingsvikarer

Sykelønn og feriepenger: Hvilke rettigheter har tilkallingsvikarer?

30.05.2018

Tilkallingsvakter kan være noe de fleste arbeidsgivere har behov for fra tid til annen. Hvilke...

Les mer

aksjesparekonto og overgangsregler

Aksjesparekonto og overgangsregler: Endringer i nasjonalbudsjettet

25.05.2018

Aksjesparekonto var i fjor den store nyheten innen sparing i aksjer og aksjefond. Formålet med...

Les mer

skattefri omdanning av selskap

Tips og fallgruver ved skattefri omdanning av selskap

24.05.2018

Ved endring av selskapsform, eksempelvis fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap eller ansvarlig selskap til...

Les mer

fremtidens regnskapsfører

Fem sentrale ferdigheter hos fremtidens regnskapsfører og revisor

15.05.2018

Regnskapsbransjen er og står overfor radikale endringer, endringer som drives frem av ny...

Les mer

Forslag til endringer i forskriften til bokføringsloven

15.05.2018

I januar 2019 trår endringer i bokføringsloven i kraft. I den forbindelse har...

Les mer

Skattemeldingen for næringsdrivende: Fristen for levering nærmer seg

09.05.2018

4. april 2018 ble også skattemeldingen for næringsdrivende for inntektsåret 2017 gjort...

Les mer

utbytte

Kunderådgivning: Ofte stilte spørsmål fra kunden om utbytte 

07.05.2018

Å ta ut utbytte fra selskapet er et tema som er sentralt for mange kunder. Det er lurt å være...

Les mer

Lovendring: Endring i aksjeloven fra 2. mai 2018 

30.04.2018

Fra og med 2. mai 2018 kan advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte aksjeinnskudd i aksjeselskaper som er...

Les mer

hjemmekontor og fradragsrett

Hjemmekontor og fradragsrett  

25.04.2018

Å innrede et rom i hjemmet for å jobbe hjemmefra, er noe mange av oss gjør. I den forbindelse er det lett å...

Les mer

styring av arbeidskapitalen

Styring av arbeidskapitalen: Økonomisk rådgivning for kunder

23.04.2018

Styring av arbeidskapitalen er et av flere virkemiddel for å sikre at kontantstrømmen dekker...

Les mer

varsling i arbeidsforhold

Foreslåtte endringer i regelverket om varsling i arbeidsforhold  

19.04.2018

Varsling i arbeidsforhold er til stadighet gjenstand for offentlig debatt. Regjeringen har lagt...

Les mer

justeringsplikten

Ny dom om salg av næringseiendom og justeringsplikten  

16.04.2018

Har du kunder som driver med salg av næringseiendom? Det er viktig å være oppmerksom på...

Les mer

aksjonæravtaler og vedtektsbestemmelser

Aksjonæravtaler og vedtektsbestemmelser for små og mellomstore virksomheter  

12.04.2018

Å eie noe sammen med andre kan til tider være krevende, og ikke minst når det er snakk om...

Les mer

Ny lov om likestilling

Ny lov om likestilling og diskriminering

10.04.2018

Er du oppdatert på lovverket? Sommeren 2017 ble en ny lov om likestilling og diskriminering vedtatt.

Les mer

utenlandsk arbeidskraft

Arbeid på tvers av landegrenser: Utenlandske arbeidstakere i Norge 

06.04.2018

De siste årene har vi vært vitne til at det er stadig mer vanlig å rekruttere arbeidstakere...

Les mer

Skatt på sekundærbolig

Skattemeldingen: Gjeld på utleiebolig kan gi høyere formuesskatt 

04.04.2018

I dag kommer skattemeldingen for de fleste privatpersoner. Mange kan få bakoversveis...

Les mer

GDPR

GDPR: 41% av virksomhetene har fremdeles ikke oversikt

26.03.2018

En undersøkelse gjennomført av BDO viser at 41% av de spurte virksomhetene ikke hadde oversikt over...

Les mer

ferieplanlegging

Ferieplanlegging - hva står i ferieloven?

22.03.2018

Selv om det er en stund til sommerferien enda, så er det nå ferieplanleggingen gjøres av arbeidsgiver. Les mer om...

Les mer

internprising

Internasjonal skatterett: Internprising

19.03.2018

Internprising er et aktuelt tema i både i internasjonal beskatning og i helnorske konsern. Skattemyndighetene både...

Les mer

Kunstig intelligens i regnskapsbransjen

Kunstig intelligens i regnskapsbransjen

15.03.2018

Hittil har kunstig intelligens vært noe hovedsakelig større selskaper har investert tid og penger i, men tiden er...

Les mer

kryptovaluta

Har du investert i kryptovaluta? Slik er skattereglene

12.03.2018

Skattemeldingen ankommer om ikke veldig lenge for de fleste av oss. Flere nordmenn har investert sparepenger i...

Les mer

Hvitvaskingslov

Ny hvitvaskingslov: De viktigste endringene

07.03.2018

16. februar 2018 la regjeringen frem et forslag til ny hvitvaskingslov. Vi går gjennom de største og viktigste...

Les mer

Transaksjoner mellom nærstående

Transaksjoner mellom nærstående – lån til aksjonær og rentebegrensninger  

06.03.2018

Det er viktig å ha kontroll på reglene som gjeler for transaksjoner mellom nærstående. Trår...

Les mer

Konsernbidrag

En innføring i konsernbidrag

01.03.2018

Ved hjelp av konsernbidrag kan konsernet som helhet redusere skattebelastningen, noe som er svært gunstig. Slik...

Les mer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten 

27.02.2018

Bindende forhåndsuttalelse skal bidra til å skape mer forutsigbarhet for den skattepliktige. Her er en innføring i...

Les mer

Internasjonal skatterett

Internasjonal skatterett: Dobbeltbeskatning  

21.02.2018

Næringslivet blir stadig mer internasjonalt, for både små og større virksomheter. Denne utviklingen fører også...

Les mer

Viktige datoer for skatteåret 2018

Sjekkliste for årsregnskapet

19.02.2018

Det er viktig å få med alle detaljer når årsoppgjøret utarbeides. Det er mye man må huske på, her er 58...

Les mer

Reiseregninger

Reiseregninger – hva er kravene til utfylling? 

15.02.2018

Utgifter til mat, overnatting og drosje er typiske kostnader som den ansatte får dekket av arbeidsgiver når de er...

Les mer

Skatteplanlegging for privatpersoner

Skatteplanlegging for privatpersoner  

13.02.2018

Skatteplanlegging, både for privatpersoner og for selskaper, må ikke forveksles med skatteunndragelse og...

Les mer

Skatteregler for blogg

Sosiale medier og skatt: Reglene man må forholde seg til

08.02.2018

Internett er på ingen måte en skatte- og avgiftsfri sone. For bloggere og andre som...

Les mer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse: Dette er reglene

06.02.2018

Det er viktig å ha god kjennskap til regelverket, bryter du reglene for midlertidig ansettelse kan det få alvorlige...

Les mer

generasjonsskifter

Regnskapsførers rolle ved generasjonsskifter

01.02.2018

Regnskapsføreren har en viktig rolle ved generasjonsskifter i bedrifter: For bedrifter der et generasjonsskifte kan...

Les mer

RPA – roboten som tar over de regelstyrte oppgavene

31.01.2018

Robotene kommer! Bør vi være redde? RPA står for Robotic Process Automation. Mange frykter at robotene skal ta...

Les mer

GDPR rettigheter for privatpersoner

GDPR: De åtte mest sentrale rettighetene til privatpersoner

24.01.2018

Når GDPR trer i kraft i mai må alle virksomheter som behandler personopplysninger ha på plass...

Les mer

kryptovaluta

Kryptovaluta i Norge

22.01.2018

Det er ikke mange månedene siden Bitcoin skjøt fart for alvor, og plutselig var kryptovaluta på alles lepper. Alle...

Les mer

norskregistrert utenlandsk foretak

Skattefri omdanning fra NUF til AS – slik gjør du det

18.01.2018

Hva er fordelene ved å omdanne fra NUF til AS? Skattefri omdanning av NUF (norskregistrert...

Les mer

Viktige datoer for skatteåret 2018

Skatt: De viktigste datoene for 2018  

17.01.2018

Har du oversikt over skatteåret 2018? Se de viktigste datoene for hele året.

Les mer

Revisjonsplikt terskelverdier

Nye terskelverdier for revisjonplikt i 2018

15.01.2018

Hvilke selskaper har revisjonsplikt? Terskelverdiene for hvilke aksjeselskaper som har revisjonsplikt er justert for...

Les mer

Multinasjonale selskaper utnytter smutthull i skatteloven

Digitale smutthull i skatteloven

10.01.2018

Multinasjonale selskaper som Nike og Apple omsetter for milliarder av kroner, men slipper unna skatt. Er norsk og...

Les mer

Kalender med helligdager

Lønn på bevegelige helligdager: Disse reglene gjelder

08.01.2018

Har ansatte krav på lønn for bevegelige helligdager? 

Les mer

Riksrevisjonen i Sverige innfører revisjonsplikt for små foretak

Riksrevisjonen i Sverige vil gjeninnføre revisjonsplikt for små foretak  

04.01.2018

En fersk rapport fra den svenske riksrevisjonen viser at revisjonsfritak for små foretak har...

Les mer

Uttalelse fra regnskapsfører om årsregnskapet 

02.01.2018

Hva er uttalelse fra regnskapsfører, og hvorfor er det viktig? Uttalelse fra regnskapsfører betrygger leseren av...

Les mer

Regnskapsloven og aksjelovene: Endringer som trer i kraft 1. januar 2018  

20.12.2017

I desember vedtok Stortinget endringer i regnskapsloven, som vil gi forenklinger og reduserte...

Les mer

julegave fra arbeidsgiver

Er julegave fra arbeidsgiver skattepliktig?

18.12.2017

Mange mottar julegave fra arbeidsgiver eller forretningsforbindelser i julen. Noen får kanskje en vinflaske, andre...

Les mer

Datasikkerhet - rutiner for bedriften

Datasikkerhet: Seks tips til å bedre bedriftens rutiner

14.12.2017

Datasikkerhet bør være en prioritet i bedriften: Så mye som 70 % av dataangrep rammer små...

Les mer

Digitale sykmeldinger: Hva må arbeidsgivere gjøre?

12.12.2017

Sykmeldingene blir digitale: Fra 15.januar 2018 er hele landet omfattet av ordningen med digitale sykmeldinger. Dette...

Les mer

Huskeregler for et skattefritt julebord

07.12.2017

Julebordsesongen er i full gang, og i den sammenheng er det ikke bare de ansatte som må være varsomme, også...

Les mer

Aksjonærregisteroppgaven – frist 31. Januar

02.12.2017

Aksjonærregisteroppgaven bør leveres i god tid før 31. januar. Sen levering har store konsekvenser for både...

Les mer

Delingsøkonomi – fremtidens forretningsmodell og arbeidsgiver?

31.05.2017

Hva er delingsøkonomi og hvordan fungerer tjenestene? ...

Les mer

Nytt regelverk for kassesystem

14.12.2016

Hovedbakgrunn for ny lov er at dagens kassesystem er vanskelige å kontrollere. Manglende krav til systemene skaper...

Les mer

De viktigste lovendringene for 2017

14.12.2016

Det nye året bringer viktige endringer relevante for deg som regnskapsfører. Velkommen til gratis webinar, hvor...

Les mer

Kupper kurskunder

14.12.2016

Regnskap Norge har så langt hatt full kontroll over kursmarkedet i regnskapsbransjen. Markedet er lukrativt, fordi...

Les mer