Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Accountor Training gir deg oppdaterte nyheter innen regnskap, lønn og økonomistyring.

Ved å følge Accountor Training vil du holde deg oppdatert på endringene i regnskapsbransjen!
Du kan også lese de nyeste artiklene via sosiale medier eller få oppdateringer direkte til din e-post når vi publiserer nye saker. Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil vi gi deg en oppsummering med de viktigste artiklene.

Endring aksjeloven 8-10

Den foreslåtte endringen i aksjeloven vil påvirke eiendomsselskaper 

30.09.2019

Eiendomsselskaper har over lengre tid hatt en særskilt adgang til å pantsette fast eiendom i...

Les mer

Nye regnskapsregler for idrettslag fra 2020

25.07.2019

Mai 2019 ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsregler for idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund, disse vil...

Les mer

EUs regnskapsdirektiv

EUs regnskapsdirektiv: Her er endringene i regnskapsloven som Finanstilsynet foreslår

23.04.2019

EUs regnskapsdirektiv fra 2013 har ennå ikke blitt innført i Norge

Les mer

tilbakegående avgiftsoppgjør 

Gjør du regnskapet for en nyoppstartet virksomhet? Dette bør du vite om tilbakegående avgiftsoppgjør 

27.03.2019

Tilbakegående avgiftsoppgjør innebærer at man kan få tilbake merverdiavgift på anskaffelser...

Les mer

Reglene om begrenset regnskapsplikt

Begrenset regnskapsplikt – Ny næringsoppgave og høring om ny regnskapsstandard for foretak med begrenset regnskapsplikt  

06.03.2019

Denne våren er det første årsoppgjøret hvor visse enkeltpersonforetak og ansvarlige...

Les mer

Ny regnskapslov

Ny regnskapslov er lagt på is  

26.02.2019

Prosessen videre for en ny regnskapslov er uviss.

Les mer

Fradrag for tap på fordringer

Når har man rett til skattemessig fradrag for tap på fordringer?  

04.02.2019

Vi går gjennom de sentrale vilkårene for at man skal ha rett til skattemessig fradrag for tap...

Les mer

Ny grense for revisjonsplikt

Ny grense for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører

25.01.2019

Bedrifter som bruker autorisert regnskapsfører vil få en høyere grense for revisjonsplikt. Det...

Les mer

Lovendringer i regnskapsbransjen

Endring i forskriften om bruk av forenklet IFRS

04.01.2019

I desember 2018 fastsatte Finansdepartementet en endring i forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale...

Les mer

Nye regler for rabatter i arbeidsforhold fra 2019 

26.11.2018

Har du fått med deg de nye skattereglene for personalrabatter? Fra 1. januar 2019 er det nye regler for skattemessig...

Les mer

merverdiavgift og overdragelse av bygg under oppføring

Finansdepartementet med ny tolkning om merverdiavgift og overdragelse av bygg under oppføring 

14.11.2018

13. september 2018 kom Finansdepartementet med en uttalelse som gjelder fradrag for...

Les mer

GDPR for regnskapsførere

GDPR for regnskapsførere

11.10.2018

Den nye personloven som ble implementert i norsk lov for noen måneder siden påvirker de fleste aktører i...

Les mer

krav om papirkvitteringer

Endring i bokføringsforskriften – ikke lenger et krav om papirkvitteringer

26.09.2018

Tidligere har det vært et krav om papirkvitteringer i bokføringsforskriften for de som driver...

Les mer

Ny forskrift om hvitvasking virtuell valuta

Ny forskrift om hvitvasking trer i kraft 15. oktober 2018

17.09.2018

15. oktober trer ny forskrift om hvitvasking i kraft. Her er endringene du må få med...

Les mer

morselskap i konsern følge reglene for små foretak

Kan morselskap i konsern følge reglene for små foretak i regnskapsloven?

11.09.2018

God regnskapsskikk for små foretak: Det stilles strengere krav på mange områder for foretak...

Les mer

nye krav til etterutdanning

Nye krav til etterutdanning i lovforslag gir større valgfrihet

04.09.2018

Kravet til antall timer med etterutdanning økes, men både form og innhold blir mye mer...

Les mer

merverdiavgiftsregisteret

Slik er reglene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret  

29.08.2018

Regelverket for MVA er komplisert for mange av oss, og som regnskapsfører må man forholde seg...

Les mer

forskuddsfakturering

Forskuddsfakturering: Reglene det er lurt å kunne

12.08.2018

I bokføringsloven er hovedregelen om forskuddsfakturering at kunden ikke kan faktureres før tjenesten er ytt eller...

Les mer

Regnskapsavleggelse for konkursbo

Regnskapsføring og regnskapsavleggelse for konkursbo  

08.08.2018

et beste er jo å unngå konkurs, men dersom selskapet sitter i saksa, har vi sett nærmere...

Les mer

nyetablert regnskapsbyrå

Fire suksessfaktorer for et nyetablert regnskapsbyrå  

24.07.2018

Regnskapsbransjen er inne i et digitalt skifte, spesielt for et nyetablert...

Les mer

saf-t blir obligatorisk

SAF-T blir obligatorisk for alle i 2020 

22.06.2018

Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere.

Les mer

forslag om ny regnskapsførerlov

Forslag om ny regnskapsførerlov: Dette er endringene

11.06.2018

Dagens regnskapsførerlov er fra 1993, og siden den gang har det skjedd store endringer i regnskapsbransjen og ute...

Les mer

reglene om hvitvasking

Hvitvasking: Regnskapsførers plikter  

07.06.2018

Det er straffbart å hvitvaske, selv når man ikke kjenner til forbrytelsen bak utbyttet. Vi går gjennom de...

Les mer

fremtidens regnskapsfører

Fem sentrale ferdigheter hos fremtidens regnskapsfører og revisor

15.05.2018

Regnskapsbransjen er og står overfor radikale endringer, endringer som drives frem av ny...

Les mer

Forslag til endringer i forskriften til bokføringsloven

15.05.2018

I januar 2019 trår endringer i bokføringsloven i kraft. I den forbindelse har...

Les mer

hjemmekontor og fradragsrett

Hjemmekontor og fradragsrett  

25.04.2018

Å innrede et rom i hjemmet for å jobbe hjemmefra, er noe mange av oss gjør. I den forbindelse er det lett å...

Les mer

styring av arbeidskapitalen

Styring av arbeidskapitalen: Økonomisk rådgivning for kunder

23.04.2018

Styring av arbeidskapitalen er et av flere virkemiddel for å sikre at kontantstrømmen dekker...

Les mer

aksjonæravtaler og vedtektsbestemmelser

Aksjonæravtaler og vedtektsbestemmelser for små og mellomstore virksomheter  

12.04.2018

Å eie noe sammen med andre kan til tider være krevende, og ikke minst når det er snakk om...

Les mer

Kunstig intelligens i regnskapsbransjen

Kunstig intelligens i regnskapsbransjen

15.03.2018

Hittil har kunstig intelligens vært noe hovedsakelig større selskaper har investert tid og penger i, men tiden er...

Les mer

Hvitvaskingslov

Ny hvitvaskingslov: De viktigste endringene

07.03.2018

16. februar 2018 la regjeringen frem et forslag til ny hvitvaskingslov. Vi går gjennom de største og viktigste...

Les mer

Transaksjoner mellom nærstående

Transaksjoner mellom nærstående – lån til aksjonær og rentebegrensninger  

06.03.2018

Det er viktig å ha kontroll på reglene som gjeler for transaksjoner mellom nærstående. Trår...

Les mer

Viktige datoer for skatteåret 2018

Sjekkliste for årsregnskapet

19.02.2018

Det er viktig å få med alle detaljer når årsoppgjøret utarbeides. Det er mye man må huske på, her er 58...

Les mer

Reiseregninger

Reiseregninger – hva er kravene til utfylling? 

15.02.2018

Utgifter til mat, overnatting og drosje er typiske kostnader som den ansatte får dekket av arbeidsgiver når de er...

Les mer

Skatteregler for blogg

Sosiale medier og skatt: Reglene man må forholde seg til

08.02.2018

Internett er på ingen måte en skatte- og avgiftsfri sone. For bloggere og andre som...

Les mer

generasjonsskifter

Regnskapsførers rolle ved generasjonsskifter

01.02.2018

Regnskapsføreren har en viktig rolle ved generasjonsskifter i bedrifter: For bedrifter der et generasjonsskifte kan...

Les mer

RPA – roboten som tar over de regelstyrte oppgavene

31.01.2018

Robotene kommer! Bør vi være redde? RPA står for Robotic Process Automation. Mange frykter at robotene skal ta...

Les mer

Revisjonsplikt terskelverdier

Nye terskelverdier for revisjonplikt i 2018

15.01.2018

Hvilke selskaper har revisjonsplikt? Terskelverdiene for hvilke aksjeselskaper som har revisjonsplikt er justert for...

Les mer

Riksrevisjonen i Sverige innfører revisjonsplikt for små foretak

Riksrevisjonen i Sverige vil gjeninnføre revisjonsplikt for små foretak  

04.01.2018

En fersk rapport fra den svenske riksrevisjonen viser at revisjonsfritak for små foretak har...

Les mer

Uttalelse fra regnskapsfører om årsregnskapet 

02.01.2018

Hva er uttalelse fra regnskapsfører, og hvorfor er det viktig? Uttalelse fra regnskapsfører betrygger leseren av...

Les mer

Årsoppgjøret 2018: Fristene du må huske

27.12.2017

Årsoppgjøret omfatter både det regnskapsmessige, som innebærer ferdigstillelse av årsregnskapet, årsberetningen...

Les mer

Regnskapsloven og aksjelovene: Endringer som trer i kraft 1. januar 2018  

20.12.2017

I desember vedtok Stortinget endringer i regnskapsloven, som vil gi forenklinger og reduserte...

Les mer

Aksjonærregisteroppgaven – frist 31. Januar

02.12.2017

Aksjonærregisteroppgaven bør leveres i god tid før 31. januar. Sen levering har store konsekvenser for både...

Les mer

Varsling i arbeidslivet

16.11.2017

1.juli ble det vedtatt endringer i regelverket for varsling. Varsling er å å si fra om kritikkverdige forhold på...

Les mer

Fisjon og fusjon – deling og sammenslåing av virksomhet

15.11.2017

Fisjon og fusjon påvirkes av både regnskapsregler, skattelovverket og selskapsretten. Det er en...

Les mer

Valg av selskapets eierform - hva bør man vurdere?

06.11.2017

Eierformene har sine særtrekk når det gjelder skatt, regnskap, revisjon med mer som må tas i betraktning av den/de...

Les mer

Fra tradisjonell til strategisk økonomistyring

03.11.2017

Økonomistyring og driftsregnskapet (det interne regnskapet) er viktig fordi det er med på å skape en bedre...

Les mer

Budsjettering: brenn tradisjonelle budsjetter

31.10.2017

I dag pågår en het debatt om budsjettets eksistens. Hvorfor har vi denne debatten? De fleste selskaper på...

Les mer

750 % vekst i angrep fra løsepengevirus

30.10.2017

I 2016 var det en svimlende 750% vekst i varianter av løsepengevirus. Det spås at veksten vil fortsette i 2017 og i...

Les mer

Fakturerer dere kundene på e-post? Her er fire grunner til å slutte med det!

23.10.2017

En pdf-faktura sendt med epost er ikke en elektronisk faktura selv om den sendes elektronisk. En...

Les mer

Fremtidens regnskapsbransje: Eksperter spår digitale klasseskiller

17.10.2017

Regnskapsbransjen er i en stadig mer konkurransepreget hverdag hvor kunnskap om digitalisering...

Les mer

Statsbudsjettet 2018: Endringer i skatte- og avgiftssatser

13.10.2017

Her er en oversikt over de viktigste endringene innen skatte- og avgiftssatser...

Les mer

Regnskapsanalyse – utvalg, analyse og konklusjon

11.09.2017

Nøkkeltall er et viktig styringsverktøy for selskapets ledelse og for styret. Trender og utvikling i selskapet...

Les mer

Regnskapsanalyse – kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall

05.09.2017

Regnskapstall reflekterer økonomiske fakta som er påvirket av regnskapsregler, selskapets valg...

Les mer

Nytt om aksjesparekonto!

04.09.2017

Nedenfor følger en oversikt over mange av spørsmålene skatteetaten har mottatt i forbindelse med innføringen av...

Les mer

Salg over internett - hva sier lovverket om dette?

26.08.2017

Bokføringslovens bestemmelser er retningsgivende for hvordan salg over nett skal dokumenteres. Nedenfor skal vi se...

Les mer

Blockchain - fremtidens teknologi

18.08.2017

Blockchain er kort og godt en plattform for digitale eiendeler, altså en type regnskapsbok. Formålet med blockchain...

Les mer

Oppdragsdokumentasjon

14.08.2017

For alle kundeforhold skal det foreligge en oppdragsavtale, relevante fullmakter knyttet til arbeidet du som...

Les mer

Arbeidsgivers styringsrett - et viktig verktøy for arbeidsgiver

14.08.2017

Arbeidsgivers styringsrett er et spørsmål om hvem som bestemmer på arbeidsplassen. I løpet av...

Les mer

Mistenkelige transaksjoner - hva skal regnskapsfører rapportere?

06.08.2017

Autoriserte regnskapsførere plikter å undersøke mistenkelige transaksjoner, særlig dersom de...

Les mer

Elektronisk signatur av selskapsdokumentasjon

02.08.2017

Endringen gjelder aksjelovens §1-6 og allmennaksjelovens §1-6 om elektronisk signatur av selskapsdokumentasjon,...

Les mer

Forslag til ny revisorlov

31.07.2017

I dagens regelverk er det to kategorier revisorer, registrert og statsautorisert. I forslaget til ny revisorlov vil...

Les mer

Endringer i regnskapsloven

10.07.2017

Finansdepartementet foreslo i en proposisjon 21.juni 2017 en rekke endringer i regnskapsloven. Formålet er å...

Les mer

Mva-meldingen - frister

22.05.2017

Mva-meldingen – 2. termin frist 10.juni! Mva-meldingen erstatter den tidligere omsetningsoppgaven, men med noen...

Les mer

Bruk av skytjenester – de juridiske aspektene

19.05.2017

Den teknologiske utviklingen som har foregått frem til i dag og som vil komme i årene fremover bringer mange...

Les mer

Verdsettelse av selskap

18.05.2017

Verdsettelse av både børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper kan brukes til så mangt, blant annet i forbindelse...

Les mer

Selskapets forhold utad – signatur, prokura og fullmakt

15.05.2017

Fullmakt, hva er det? ...

Les mer

Konkurs – hendelsesforløpet ved konkursåpning

11.05.2017

Betingelsen for å åpne konkurs er at selskapet er insolvent, som innebærer at selskapet er illikvid samt at det...

Les mer

Forslag til ny regnskapslov

27.04.2017

September 2014 ble det oppnevnt et utvalg som skulle behandle forslaget om ny regnskapslov, hensikten er å...

Les mer

Aksjesparekonto

10.04.2017

Aksjesparekonto - den store nyheten for de som sparer i aksjer, andeler og egenkapitalbevis. Men hva er egentlig en...

Les mer

Mva-melding

08.04.2017

Mva-meldingen erstatter den tidligere omsetningsoppgaven, men med noen endringer. Den viktigste endringen er knyttet...

Les mer

Nye begreper du må kjenne til!

10.02.2017

Da skatteloven er endret har myndighetene sett det hensiktsmessig å endre navn på en rekke begreper. ...

Les mer

Er du forberedt på årsoppgjøret?

28.01.2017

Fristen for årsoppgjør nærmer seg med stormskritt, og det er den absolutt travleste tiden på året for den...

Les mer

Viktigste datoer for 2017

27.01.2017

Viktigste datoer for 2017

Les mer

Nye regler om personvern

05.01.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt endringer i personopplysningsforskriften som innebærer...

Les mer

Nytt regelverk for kassesystem

14.12.2016

Hovedbakgrunn for ny lov er at dagens kassesystem er vanskelige å kontrollere. Manglende krav til systemene skaper...

Les mer

De viktigste lovendringene for 2017

14.12.2016

Det nye året bringer viktige endringer relevante for deg som regnskapsfører. Velkommen til gratis webinar, hvor...

Les mer