Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Avgiftsendringer fra 1. juli 2019 

28.5.2019

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

I midten av mai ble revidert nasjonalbudsjett for 2019 lagt frem, og det er foreslått en rekke endringer i ulike avgifter. Her er oversikten:

avgiftsendringer illustrasjon 

Merverdiavgift for elektroniske tidsskrift og bøker fjernes 

Det er foreslått å innføre et fritak for merverdiavgift, tilsvarende som gjelder for ikke-elektroniske bøker og aviser. Etter dagens regler har elektroniske bøker og tidsskrift en merverdiavgift lik 25%, mens trykte bøker og tidsskrift har nullsats. Ifølge finansministeren vil dette sikre lik behandling av trykte og elektroniske bøker og tidsskrift.   

I forslaget stilles det ikke krav om at det må foreligge en trykket utgave av boken eller tidsskriftet for at fritak for merverdiavgift for elektronisk versjon skal gjelde. Også strømming og nedlastning av lydbøker vil være omfattet av endringen.  

Endringen i merverdiavgiften for elektroniske tidsskrift og bøker er foreslått å tre i kraft fra 1. juli 2019, og vil føre til en endring i merverdiavgiftsloven §6-3 og §6-4.  

Redusert engangsavgift for motorsykler  

Det foreslås også å redusere dagens engangsavgift på motorsykler med ca. 10%. Engangsavgiften vil reduseres gjennom en kombinasjon av økt innslagspunkt i slagvolumkomponenten og reduserte satser.  

Dagens satser vil alle reduseres med 4%, mens laveste innslagspunkt i slagvolumkomponenten endres fra 125 kubikk til 225 kubikk. Innslagspunktet på 900 kubikk endres ikke. Størrelsen på reduksjonen i engangsavgiften vil avhenge av utslipp og slagvolumet, og motorsykler med lav avgift etter dagens regler vil få den største prosentvise reduksjonen i engangsavgiften.   

Endringen er foreslått å tre i kraft fra og med 1. juli, og gjelde for motorsykler som registreres fra og med denne datoen.  

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggeri 

Forslaget er begrunnet i ønsket om å stimulere økt mangfold og brygging av sider og lignende lokalt. Redusert alkoholavgift vil gjelde for øl og sider fra små bryggeri med over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol. Endringen er foreslått å tre i kraft fra og med 1. juli 2019.   

Engangsavgift for eldre kjøretøy fjernes 

Engangsavgiften betales ved førstegangsregistrering av kjøretøy, med unntak av lastebiler og busser. Regjeringen har foreslått å fjerne engangsavgiften for alle kjøretøy som er 20 år eller eldre, noe som betyr at man kan importere slike kjøretøy uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Forslaget er forestått å også gjelde andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften. Endringen er foreslått å gjelde fra og med 1. juli 2019, og at kjøretøy som oppnår 20 års registreringstid i 2019 er omfattet. Vrakpantavgiften vil ikke endres.  

Oppdater deg på nye regler – har du oversikt over de nye retninglinjene for naturalytelser? Sjekk ut dette kurset: De nye reglene for skattlegging av naturalytelser

Kilder: Regjeringen, BDO, Regjeringen

← Forrige
Neste →