Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Begrenset regnskapsplikt – Ny næringsoppgave og høring om ny regnskapsstandard for foretak med begrenset regnskapsplikt  

6.3.2019

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Denne våren er det første årsoppgjøret hvor visse enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap avlegger regnskap i tråd med reglene om begrenset regnskapsplikt. Reglene om begrenset regnskapsplikt trådte i kraft 1. januar 2018, og er en av de viktigste endringene i skatteskjemaene for regnskapsåret 2018. 

Det er også kommet en ny næringsoppgave for slike selskap, næringsoppgave 5. Norsk Regnskapsstiftelse har i tillegg utarbeidet et høringsutkast til en ny regnskapsstandard for selskap med begrenset regnskapsplikt, med høringsfrist 20. mars. Vi går gjennom hva den begrensede regnskapsplikten innebærer, hvem som kan benytte reglene, og reglene omkring bruk av næringsoppgave 5.  Forenklet regnskapsplikt

Dette innebærer begrenset regnskapsplikt 

Begrenset regnskapsplikt innebærer at årsregnskapet utarbeides på grunnlag av rapportert skattepliktig årsresultat og balanse, i tillegg til noen tilpassede tilleggsopplysninger. Det er utarbeidet en egen næringsoppgave for foretak med begrenset regnskapsplikt, næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt og ikke-regnskapspliktig selskap med deltakerfastsetting. Dette er et av flere nye skatteskjema for inntektsåret 2018.  

Fordi selskap med begrenset regnskapsplikt utarbeider årsregnskapet på grunnlag av rapportert skattemessig resultat i stedet, innebærer det at årsregnskapet utarbeides etter de skattemessige reglene for tidfesting av inntekter og måling av eiendeler og forpliktelser. Rapportert årsresultat for selskap med begrenset regnskapsplikt vil dermed rapportere selskapets skattemessige resultat, noe som betyr at blant annet skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader fremgår av den rapporterte informasjonen.  

Disse selskapene gjelder begrenset regnskaplikt for

Begrenset regnskapsplikt gjelder for regnskapspliktige enkeltpersonforetak og regnskapspliktige ansvarlige selskap som oppfyller regnskapslovens vilkår for små foretak.

Ansvarlige selskap der en eller flere deltakere er en juridisk person med begrenset ansvar, kan ikke utarbeide regnskapsinformasjon etter reglene om begrenset regnskapsplikt. Dette gjelder for eksempel dersom en eller flere av deltakerne er et aksjeselskap.  

Små foretak er etter regnskapsloven foretak som på balansedagen ikke overskrider to av tre vilkår:

– Salgsinntekt på 70 millioner kroner

– Balansesum på 35 millioner kroner og/eller

– Gjennomsnittlig antall ansatte på 50 årsverk.  

Hvem leverer skjemaet for Næringsoppgave 5?  

Skjemaet leveres av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som kan utarbeide årsregnskap etter bestemmelsen i regnskapsloven §3-2b om begrenset regnskapsplikt. Ansvarlige selskap hvor en eller flere deltakere er en juridisk person med begrenset ansvar, eksempelvis et aksjeselskap, kan ikke benytte reglene om begrenset regnskapsplikt.  

Næringsoppgave 5 skal også leveres av alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting, fordi slike selskap ikke lengre inngår i næringsoppgave 1.  

Selskap som i utgangspunktet har begrenset regnskapsplikt men som velger å ikke benytte seg av forenklingsreglene skal benytte næringsoppgave 2. Det samme gjelder for ansvarlige selskap som frivillig utarbeider et årsregnskap etter regnskapsloven.  

Ny norsk regnskapsstandard vil gi mer materielt innhold

Det materielle innholdet i den begrensede regnskapsplikten har foreløpig vært noe vagt for de fleste. Norsk Regnskapsstiftelse har utarbeidet et høringsutkast til en ny rettslig standard for foretak med begrenset regnskapsplikt. Høringsfristen for den nye regnskapsstandarden er satt til 20.mars 2019. Her kan du lese høringsutkastet

Hold deg oppdatert på nye lover og regler i regnskapsbransjen! Vi oppdaterer vårt kurstilbud med rykende ferske kurs flere ganger i uka. Ta en titt på kursene våre her

Kilder:  Regnskapsstiftelsen, Revisorforeningen, Regnskap Norge

← Forrige
Neste →