Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Beskatning av naturalytelser

28.8.2017

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Naturalytelser er noe alle og enhver er i kontakt med i løpet av et arbeidsliv, enten det er på arbeidsgiversiden eller som arbeidstaker. Hva naturalytelser er, hvilke regler som gjelder og hvor man kan finne ytterligere informasjon om naturalytelser skal vi se litt nærmere på nedenfor.

Hva er naturalytelser?
Naturalytelser i arbeidsforhold er goder arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver i annet enn penger. Dette kan eksempelvis være rentefordel ved rimelig lån fra arbeidsgiver, fri bil, fordelen av å kunne bruke telefon dekket av arbeidsgiver til privat bruk, helt eller delvis fri kost og losji med mer.

Hvilke regler gjelder omkring naturalytelser?
Som hovedregel er naturalytelser skattepliktig for mottaker, men for noen ytelser er det gitt fritak. Når en naturalytelse er skattepliktig for arbeidstaker medfører dette at arbeidsgiver må betale og avregne arbeidsgiveravgift for ytelsen, mens for ytelser som ikke er skattepliktige er det arbeidsgiveravgiftsfritak for arbeidsgiver.
Verdien av naturalytelser, unntatt verdien av fri kost, inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Videre er det også viktig å huske på at alle ytelser det skal beregnes arbeidsgiveravgift av skal også inngå i grunnlaget for forskuddstrekk.

Hvordan verdsette verdien av naturalytelsen?
Hovedregelen er at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdien av godet arbeidstaker har mottatt, men av praktiske årsaker er det for noen naturalytelser gitt alternative verdsettelsessatser i lov og forskrift etter en bestemt sats, arbeidsgivers egen fastsettelse eller skattekontorets verdsettelse.

Hvor finner man informasjon om dette?
Rettskildene knyttet til temaet naturalytelser finnes i skatteloven, Finansdepartementets forskrift til skatteloven, skattebetalingsloven og tilhørende forskrift samt merverdiavgiftsloven.

Accountor Training tilbyr nå et kurs innen beskatning av frynsegoder i arbeidsforhold. Kurset vil ta for seg rettskildene, nærmere om de ulike typene naturalytelser, verdsettelsen av naturalytelsene, hvilke naturalytelser som er skattefrie, hvordan behandlingen av naturalytelser er i arbeidsgivers perspektiv samt om forslagene til endringer i lov og forskrift innen naturalytelser. Kurset holdes av Maren Nan-Hee Brevig som er advokatfullmektig hos Brækhus Advokatfirma.

 

Kilder:
Accountor Trainings kurs og kursmateriell
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Arbeidsforhold/Lonn/Naturalytelser/

← Forrige
Neste →