Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Budsjettering: brenn tradisjonelle budsjetter

31.10.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

I dag pågår en het debatt om budsjettets eksistens. Hvorfor har vi denne debatten? De fleste selskaper på verdensbasis benytter budsjetter, det er jo det eldste verktøyet for økonomistyring! Omgivelsene er i stadig endring og endringene oppstår stadig raskere, dette setter nye krav til dagens og ikke minst morgendagens virksomhet.

Budsjett versus prognoser

Et sentralt spørsmål man må stille seg er om dette gir beslutningsnyttig og relevant informasjon for selskapet. Hvis svaret er nei, bør man vurdere å benytte andre mer relevante styringsverktøy. Kritikken knyttet til budsjetter er delvis også en kritikk av prognoser, de betraktes som administrative verktøy som lever egne liv.
Prognoser er ikke et mål i seg selv, men et nyttig verktøy dersom det nyttes målrettet, og må ses på som en del av et helhetlig styringssystem. Prognosene kan kombineres med prestasjonsmål, kalkyler med mer for å øke informasjonsverdien.

Budsjett er en plan for fremtiden hvor man tar en rekke forutsetninger for fremtiden, og settes opp i økonomiske termer for et gitt tidsrom. For de aller fleste foretak settes tidsrommet til tolv måneder, og er for mange en selvfølgelighet som ikke rokkes ved. Det er ikke gitt at budsjettperioden skal være tolv måneder. Mange forretningssykluser følger ikke slavisk dette tidsrommet, og kan gi et feil fokus og føre til at virksomheten nedprioriterer et langsiktig lønnsomt perspektiv på virksomheten fordi man har for mye fokus på de kortsiktige målene. Budsjetter kan dermed gi en kortsiktig atferd i mange virksomheter, som strider i mot det som faktisk er viktig: et langsiktig fokus for at virksomheten skal kunne overleve på lengre sikt.

Prognoser kan brukes på samme måte som budsjetter ved å sammenligne og se på avvikene mellom budsjett og årsregnskapet. En god prognose fokuserer på de reelle forventningene, hvordan vi tror fremtiden blir og større fokus på driverne, altså hva som påvirker foretakets økonomiske utvikling. Relevante spørsmål her er eksempelvis hvilke forhold i markedet som påvirker virksomheten, hvilke forhold gjør at selskapet lykkes?

Slik utarbeider du et alternativt budsjett for ditt selskap

Accountor Training tilbyr nå et kurs innen ”brenn tradisjonelle budsjetter”. Kurset handler om hvordan man kan utarbeide alternative budsjetter med fokus på styringsrelevant informasjon, krav til effektiv styring, mer utdypende om forskjellene og likhetene mellom budsjett og prognoser, kritikk av budsjett og hva ”beyond budgeting” er. Kurset holdes av Terje Heskestad som er dosent ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Kilder: Accountor Trainings kursmateriell

 

← Forrige
Neste →