Ansvarliggjøring av medarbeidere

Kategorier:

Annet

Kurset inneholder både utfordringer og praktiske tips knyttet til å skape en organisasjon der ledere og medarbeidere i fellesskap tar ansvar for å nå virksomhetens mål.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:54:01
Dato: 28.03.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Formålet med kurset er bevisstgjøring om hva vi legger i ansvar og hva som skal til for å ansvarliggjøre medarbeidere.

For å nå virksomhetens mål, må ledere og medarbeidere kjenne sitt ansvar og sine roller. Det er mange aspekter som påvirker ledere og medarbeideres evne og mulighet til å ta ansvar. Kurset tar for seg utfordringer og praktiske tips både til ledere og medarbeidere. Fokus er hva vi legger i ansvar og hva som påvirker i hvilken grad vi evner å ta ansvar på jobben. Vi tar også for oss hva som skal til for å kunne ta ansvar. Hva må ledere gjøre og hva må medarbeidere gjøre for å ta det ansvaret som skal til for at virksomheten eller teamet lykkes.

Eksempler på tema som blir berørt er mål og retning, forventningsstyring, formelt versus uformelt ansvar, roller og ansvar i arbeidsprosesser, motivasjon, ulike medarbeiderstiler, frihet versus kontroll, sammenheng mellom atferd/resultater og prestasjoner, feedback og medarbeidersamtaler.
Dette er nyttig både for deg som har ansvaret for å lede andre, og for deg som blir ledet.

Målgruppe: Både ledere og medarbeidere.

Kursholder: Helen von Quillfeldt/HR konsept- og forretningsutvikler/Hovedorganisasjonen Virke

Oppdateringstimer

Annet1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Behov og utfordringer rundt ansvar
00:04:46 Lederens utfordringer
00:05:52 Medarbeiderens utfordringer
00:08:17 Organisasjonskart sier noe om ansvar
00:10:24 Positivt kan ansvar bety ...
00:12:01 Utfordring rundt ansvar kan være
2: Hva skal til for å ta ansvar?
00:15:51 For å kunne ta ansvar, må man vite hva ansvaret består i
00:17:37 Hvor tydelige er målene for virksomheten?
00:19:05 Vet medarbeiderne hvilken retning de skal gå i?
00:21:10 Tydelige arbeidsprosesser, roller og ansvar - lederansvar
00:23:46 Motivasjon og belønning
3: Forskning og tips om ansvar
00:26:33 Forskning om motivasjon
00:28:04 Medarbeidere er forskjellige
00:35:32 Ansvar både for resultater og atferd skaper høye prestasjoner
00:37:40 Bruker dere mulighetene til feedback, innsikt og læring?
00:40:31 Medarbeidersamtalen er formalisert tilbakemelding…
00:43:53 Tips for å lykkes med feedback
00:49:14 Oppsummering – 5 tips