Arbeidsgivers styringsrett

Kategorier:

Rettslære

Hva er styringsrett og hvilke beslutninger kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker innenfor arbeidsforholdet?

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:45:03
Dato: 12.02.2019

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Arbeidsgivers styringsrett er et helt sentralt begrep innen arbeidsretten. Dette regulerer hvem som bestemmer i ansettelsesforholdet. Styringsretten angir det juridiske handlingsrommet arbeidsgiver har til å bestemme over arbeidstakere og virksomheten. Dette er sentralt fordi arbeidsgiver har behov å gi rimelige og nødvendige instrukser innenfor arbeidsforholdet når arbeidsavtalen ikke kan angi i detalj hva som er arbeidstakers plikter.

Arbeidsmiljøloven definerer ikke hva arbeidsgivers styringsrett betyr. Begrepet representerer en ulovfestet rett, og bygger i dag på sedvane. Arbeidsmiljøloven forutsetter imidlertid styringsrett.

En vanlig brukt definisjon på arbeidsgivers styringsrett finner man bl.a i Nøkkdommen (Rt. 2000 side 1602): «…rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått».

I dette kurset gjennomgår vi hva dette betyr i praksis og hvor grensene går for hva som er innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett.

Målgruppe: Alle regnskapsførere som er arbeidsgivere eller ansatte, ledere og HR.

Kursholder: Eirin Simonsen| Advokat/Partner, Brækhus Advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Styringsrett
00:05:10 Styringsrettens kjerne
00:06:53 Arbeidsmiljøloven forutsetter styringsrett
00:10:06 Hva er innenfor styringsretten?
00:12:56 Hva er avtalt og hva kan pålegges?
2: Case
00:13:52 Nøkk-dommen Rt. 2000-1602
00:17:21 Theatercafeen Rt. 2008–856
00:21:20 Omplassering av undervisningsinspektør Rt. 2011 – 841
00:25:49 Seinvakt HR-2009-02181-A
00:29:36 Rygge-kommune HR-2016-2286-A
00:32:20 Endringer utenfor styringsretten?
00:35:41 Husk å oppdatere arbeidsavtaler!
00:39:54 Hvilke andre regler gjelder?