Årsoppgjør for AS: Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Kategorier:

Finansregnskap

Vurdering og analyse av anleggsmidler og langsiktig gjeld i årsoppgjøret samt beregning av skatt og utbytte.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:32:52
Dato: 06.12.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Formålet med kurset er å sette deltakerne bedre i stand til å vurdere og analyse virksomhetens langsiktige investeringer og forpliktelser samt beregning av skatt og utbytte. Første del omfatter anleggsmidler, aksjeplasseringer og forpliktelser samt fordringer/gjeld ovenfor nærstående. Andre del knytter seg til beregning av betalbar skatt og skattekostnad (herunder vurdering av utsatt skatt og skattefordel) samt utbytte.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og alle som arbeider med finansregnskap.

Kursholder: Terje Heskestad | Dosent ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:05:18 Hvorfor dokumentere?
00:06:49 KONKLUSJON – vesentlighet er det viktige
00:07:44 «For stort fokus» på dokumentasjon
2: Anleggsmidler og nedskrivninger
00:10:17 Anleggsmidler
00:14:13 Hva inngår i anskaffelseskost?
00:19:25 Case: Hva skal balanseføres?
00:20:25 Påkost vs. vedlikehold – regnskapsmessig
00:25:19 Påkost vs. vedlikehold – skattemessig
00:27:29 Dekomponering og egenkapital
00:29:17 Case: Dekomponering av bygg
00:36:18 Case: Påkost eller vedlikehold?
00:39:55 Indikasjoner på verdifall
00:41:18 Diskusjon – nedskrivning av iskremmaskin?
3: Aksjeplassering
00:43:18 Anleggsaksje
4: Forpliktelser og avsetninger
00:45:50 Forpliktelser og avsetninger
00:47:07 Avsetninger/forpliktelser – langsiktig gjeld
00:51:14 Garantiforpliktelser
5: Beregning av skatt
00:55:26 Skattekostnad
00:58:30 Skattepliktig resultat – skattesats for AS
01:03:20 Betalbar skatt vs. skattekostnad
01:07:48 Case: Ukurans i varelageret
01:13:07 Kontroll skatteberegning
01:16:24 Utsatt skattefordel – vurdering
6: Utbytte
01:18:49 Egenkapital i aksjeselskaper – risiko?
01:20:06 Utbytte og forholdet til egenkapital
01:22:05 Case: Beregning av utbytte
01:29:12 Må vurdere – risikoområder
01:31:39 KONKLUSJON – vesentlighet er det viktige