Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger

Kategorier:

Rettslære

Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden? Hvordan skal sykepengene og foreldrepengene beregnes? Hvilken periode skal legges til grunn? Og hvilken inntekt skal tas med i beregningsgrunnlaget?

Kurset gir 2t oppdatering i rettslære.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:45:03
Dato: 16.03.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Få en innføring i folketrygdlovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom. Kurset tar for seg spørsmål om arbeidsgiverperioden, egenmeldingsrettigheter og beregning av sykepengegrunnlaget. Du vil lære hvordan sykepengene og foreldrepengene skal beregnes, både hvilken periode som skal legges til grunn og hvilken inntekt som skal inngå i sykepengegrunnlaget. Vi har også tatt med litt om de generelle bestemmelsene for å ha de grunnleggende vilkårene klare. Når har man rett til sykepenger? Når har man rett til foreldrepenger? Eller kanskje mer interessant, når har man ikke rett til slike ytelser?

Målgruppe: Alle som arbeider med lønn og personal.

Kursholder: Morten Sætra | Senior lønnskonsulent, DataLink AS

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Beregning av arbeidsgiverperioden
00:01:02 Beregning av arbeidsgiverperioden
00:06:23 Sammenlegging av sykefravær
00:09:19 Enkeltstående behandlingsdager
00:10:56 Fritak for arbeidsgiverperioden
00:13:31 Eksempler
2: Sykepenger
00:17:28 Generelle vilkår – Sykepenger (Arbeidstaker)
00:18:23 Opptjeningstid §8-2 - Sykepenger - generelt
00:19:56 Rett til sykepenger som arbeidstaker § 8-15
00:21:05 Opptjeningstid § 8-18 - Sykepenger fra arbeidsgiver
00:22:01 Eksempel - Opptjeningstid
00:23:06 Hvem betaler når?
3: Foreldrepenger
00:24:25 Generelle vilkår - foreldrepenger § 14-5
00:25:35 Opptjening av rett til foreldrepenger § 14-6
4: Beregning av sykepenger og foreldrepenger
00:26:45 Grunnlag sykepenger og foreldrepenger
00:28:40 Hvilken periode skal legges til grunn? § 8-28
00:30:28 Eksempel - beregningsperiode
00:31:35 Inntekt som inngår i grunnlaget
00:34:17 Eksempel - sykepengegrunnlag
00:36:24 Sykepengeperiodens lengde §8-12 (sykefravær)
00:38:09 Eksempel - sykepengedager
00:39:07 Opptjening av ny rett til sykepenger
00:40:37 Oppsummering