Beskatning av firmabil

Dette kurset tar for seg beskatning av firmabil fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektiv. Advokatfullmektig Maren Brevig går blant annet igjennom hvordan firmabil-fordelen beskattes for arbeidstaker, hva må arbeidsgiver vurdere ved en evt. anskaffelse av firmabil, og El-bil-smutthullet.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:47:41
Dato: 25.08.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Det overordnede målet for dette kurset er å gi en innføring i firmabil-reglene fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektiv.
Det vil bli redegjort for reglene om firmabilbeskatning med utgangspunkt i skatteloven § 5-13.
Skatteloven § 5-13 hjemler skatteplikt for arbeidstakers private bruk av arbeidsgiver bil. Kurset vil gi en oversikt over hvilke tilfeller som anses som skatteutløsende «privat bruk» og hvordan denne skattepliktige fordelen skal beregnes. I tillegg, blir særreglene om el-bil som firmabil behandlet, det så kalte el-bil-smutthullet.
Kurset vil også gå nærmere inn på firmabil-reglene fra et arbeidsgiverperseptiv. Spørsmålet om skattemessig fradrag og fradrag for inngående merverdiavgift vil bli behandlet.
Firmabil er noe de aller fleste i arbeidslivet har en viss kjennskap til. Etter dette kurset skal kursdeltakeren selv skal kunne redegjøre kort for firmabil-reglene og skille mellom firmabil, bruk av privat bil i næring og yrkesbil.

Målgruppe: Regnskapsførere

Kursholder: Maren Nan-Hee Brevig | Advokatfullmektig i Brækhus advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:03:31 Rettslig plassering
00:06:26 Begrepsavklaring og avgrensing
00:10:44 Bruk av firmabil kun i næring
00:14:02 Firmabil privat og i næring
2: Hovedreglene om beskatning av firmabil - Arbeidsgiver
00:15:12 Arbeidsgiver
00:15:59 Skatt - fradrag
00:18:32 Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
00:19:50 Fradrag for inngående merverdiavgift
00:22:03 Arbeidstaker - Utgangspunkter
3: Rettsregler og satser – Arbeidstaker
00:24:14 Rettsregler
00:25:24 Når må arbeidstaker betale skatt av firmabilen?
00:30:14 Satser og regler - Nærmere om skatteloven § 5-13
00:34:43 El–biler
00:37:24 Egenbetaling
00:40:14 Bil som står til disposisjon deler av året
00:42:44 Oppsummering