Beskatning av frynsegoder i arbeidsforhold

I dette kurset gis det en overordnet innføring i såkalte frynsegoder i arbeidsforhold. Kurset går gjennom de sentrale reglene, fra både arbeidsgiver og arbeidstakerperspektivet, som for eksempel hva anses som en skattepliktig naturalytelse, hvordan man versetter naturalytelsen og hvilke naturalytelser er skattefire.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:45:00
Dato: 16.08.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Frynsegoder er ikke et rettslig begrep, men mye brukt i dagligtalen. Det rettslige begrepet er naturalytelser og naturalinntekter når fordelen av ytelsen anses som skattepliktig inntekt. Med naturalytelse menes ytelser som ikke gis i form av kontanter, sjekker eller andre lignede betalingsmidler. Fordel ved naturalytelser i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig inntekt for mottakeren. Hjemmel for skatteplikt finnes i skatteloven § 5-1, 5-10 og § 5-12. Det er også en rekke naturalytelser som er unntatt fra skatteplikt. Det gis en gjennomgang av noen av de mest sentrale unntakene. For en arbeidsgiver er det verdt å merke seg reglene om skattemessig fradragsrett og reglene om fradrag for inngående merverdiavgift.

Det gis også en kort gjennomgang av forslag til regelendring på lov- og forskriftsnivå vedrørende naturalytelser. Skattedirektoratet sendte før jul 2016 ut et høringsforslag om endring i regelverket for visse naturalytelser. For aktive brukere av regelverket er det viktig å være oppdater på potensielle regelendringer. Foreslått ikrafttredelse er 1.1.2018.

Målgruppe: Regnskapsførere

Kursholder: Maren Nan-Hee Brevig | Advokatfullmektig, Brækhus advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:06:25 Rettslig plassering
00:09:00 Nærmere om «naturalinntekt» (frynsegode)
00:14:28 Hva anses som en skattepliktig fordel?
00:17:23 Ulike typer naturalfordeler
00:20:54 Verdsettelse av naturalytelser
2: Naturalytelser
00:26:59 Skattefrie naturalytelser
00:30:33 Særlig om rimelige velferdstiltak
00:34:59 Arbeidsgiver – Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
00:36:52 Arbeidsgiver – Fradragsrett
00:38:43 Forslag til lov- og forskriftsendring
00:39:34 Kort om endringsforslagene