Daglig leders fullmakter og økonomiske rammer

Kategorier:

Rettslære

Daglig leders plikter følger av aksjeloven, som ofte vil være konkretisert i en styreinstruks. Hvilke fullmakter har daglig leder, hvilke ressurser råder daglig leder over, og hva skjer dersom daglig leder ikke får tilstrekkelige ressurser fra selskapet?

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:47:00
Dato: 04.05.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Det følger av aksjeloven § 6-15 at daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Hvordan er arbeidsfordelingen mellom styret og daglig leder, hva er kravene til rapportering, og hvor langt kan daglig leder gå i å pådra selskapet forpliktelser for å oppfylle kravene som stilles til daglig leders arbeid?
Det vil bli vist til hvordan skikkelig ledelsesarbeid bidrar til merverdi for selskapet, samtidig som dette medfører at styret får godt grunnlag for sin overordnede forvaltning.

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker mer kunnskap om pliktene som påhviler daglig leder, hvilke fullmakter daglig leder har, samt forholdet til styret og eierne.

Kursholder: Sven Krohn | Advokat og assosiert partner i Brækhus Advokatfirma DA.

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:03:33 Erfaringer med SMB-bedrifter
00:06:43 Ansvarsbegrensningen
00:08:20 Selskapsinteressen
00:11:42 Al § 6-2 Daglig leder – tilsetting og forutsetninger
2: Daglig leders ansvar
00:15:40 Daglig leders plikter – aksjeloven §§ 6-14 og 6-15
00:22:42 Styrets forvalteransvar- § 6-12
00:25:54 Saksbehandling – aksjeloven § 6-19 flg
00:27:11 Styreinstruks – al § 6-23
3: Hvilke ressurser råder daglig leder over?
00:28:16 Hvilke fullmakter har daglig leder?
00:30:42 Signatur
00:32:39 Prokuraloven
00:34:08 Annen fullmakt - avtaleloven
00:35:43 Overskridelse av myndighet og legitimasjon– al § 6-33
00:37:44 Inhabilitet – al § 6-27
00:39:59 Økonomiske minimumskrav
00:44:42 Oppsummering