Din økonomiske forpliktelse som daglig leder i et aksjeselskap

Kategorier:

Rettslære

Dette kurset tar for seg daglig leders økonomiske forpliktelse i et aksjeselskap. Daglig leders plikter følger av aksjeloven, som ofte vil være konkretisert i en styreinstruks. Daglig leder kan bli erstatningsansvarlig dersom vedkommende ikke oppfyller kravene som ligger i rollen.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:58:33
Dato: 04.05.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Det følger av aksjeloven § 6-15 at daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Daglig leder kan bli erstatningsansvarlig dersom vedkommende ikke oppfyller kravene som ligger i rollen, jf aksjeloven § 17-1. Omfanget av ansvarssaker mot daglig leder og styremedlemmer har økt de senere årene. Mange med rollen som daglig leder er ikke bevisst på de plikter de har påtatt seg og den risikoen de eksponerer seg for. Målet med kurset er å gi regnskapsførere en innføring i daglig leders plikter. Det vil bli vist til hvordan skikkelig ledelsesarbeid bidrar til merverdi for selskapet, samtidig som dette medfører at risikoen for erstatningsansvar kan reduseres ved å oppfylle kravene i aksjeloven.

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker mer kunnskap om pliktene som påhviler daglig leder og de juridiske vilkårene for erstatningsansvar for daglig leder, samt omfanget av dette ansvaret.

Kursholder: Sven Krohn | Advokat og assosiert partner i Brækhus Advokatfirma DA.

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:06:39 Personlig erstatningsansvar – vern om selskapsinteressen
00:09:46 Økonomiske misligheter i strid med selskapsinteressen
00:12:37 Eksempler på økonomiske misligheter
2: Daglig leders ansvar
00:16:16 Daglig leders plikter – aksjeloven §§ 6-14 og 6-15
00:20:46 Daglig leders plikter overfor styret – aksjeloven § 6-15
00:22:26 Styrets forvalteransvar- § 6-12
00:25:39 Riktige og a jour førte regnskap er avgjørende
3: Erstatning
00:32:22 Erstatningsregelen
00:34:57 Aksjeloven § 17-1: Erstatningsansvar
00:36:54 Vilkår for erstatningsansvar
00:40:36 Ansvarsgrunnlaget
00:43:40 Økonomisk tap
00:45:46 Årsakssammenheng
00:49:13 Skadelidtes medvirkning
00:50:31 Aksept av risiko
00:52:39 Foreldelse
00:53:57 Styreansvarsforsikring
00:54:35 Oppsummering