Finansielle instrumenter og sikringsbokføring

Kategorier:

Finansregnskap

Webinaret omhandler regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter og sikringsbokføring med vekt på valutasikring.

Webinaret gir 2t oppdatering i finansregnskap. Kurstest er tilgjengelig på denne siden senest to virkedager etter endt webinar.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:32:08
Dato: 12.01.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Webinaret er praktisk rettet. Første del omfatter en gjennomgang av den den regnskapsmessige behandlingen av finansielle eiendeler og forplikter (finansielle instrumenter). Den andre delen av kurset retter fokuset mot hvorfor virksomheter velger å inngå ulike type sikringskontrakter (rente, valuta mv.). I et lite land som Norge, er nært sakt alle norske virksomheter som enten driver import eller eksport eksponert for valutarisiko. Av denne grunn vektlegges valuta spesielt i kurset.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og alle som arbeider med finansregnskap.

Kursholder: Terje Heskestad | Dosent ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:03:21 Er finansielle instrumenter risikofylte?
00:05:18 Valutarisiko – hvor galt kan det gå?
00:10:42 Risikovarsel
2: Hva er finansielle instrumenter i regnskapet?
00:15:00 NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser
00:16:05 Eksempler på finansielle instrumenter
00:18:34 Hva er et derivat med finansielt oppgjør?
00:21:35 Eksempel: Valutaterminkontrakt
00:27:07 Case: Lån i USD og valutaterminkontrakt
3: Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter
00:33:52 Regnskapsloven – hovedregler
00:35:29 Unntak for små foretak (NRS 8)
00:39:14 NRS 18 – struktur
00:40:05 Anskaffelseskost – eksempler
00:41:31 Case: Ombyttbare finansielle aksjer
00:45:49 Case: Modifisert LVP
00:48:41 Derivater – vurdering
00:50:26 Fordringer mm.
00:52:28 Forpliktelser
00:53:58 Case: Amortisert kost – lån
4: Presentasjon av finansielle instrumenter
00:59:07 Klassifisering
01:00:59 Case: Omløpsaksjer?
01:02:27 Kortsiktig vs. langsiktig gjeld (NRS 8)
5: Sikringstransaksjoner
01:06:49 Eksempel: Sikring av valutarisiko
01:09:45 Regnskapsloven (NRS 18)
01:11:04 To type sikring – kontantstrømssikring
01:12:25 To type sikring – verdisikring
01:16:43 Case: Kontantstrømssikring – valutarisiko
01:23:09 Case: Kontantstrømssikring – uten regnskapsmessig sikring
01:24:04 Case: Illustrasjon av alternativ 1 og 2
01:30:24 Sikringsdokumentasjon