God regnskapsskikk for små foretak

Kategorier:

Finansregnskap

Regnskapsloven forutsetter at utarbeidelsen av årsregnskapet skal gjøres i samsvar med god regnskapsskikk, men hva betyr dette egentlig? Kurset tar for seg NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:32:02
Dato: 15.05.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Regnskapslovgivningen er omfattende, og omfatter blant annet regnskapsloven og mange regnskapsstandarder. Små foretak etter regnskapsloven har blitt gitt enkelte muligheter for å forenkle årsregnskapet med tilhørende noter. Dette kurset tar for seg de områdene av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak man kommer oftest borti, og hvordan man kan innrette regnskapsutarbeidelsen på en mest mulig enkel måte uten å operere i strid med gjelden regelverk.

Målgruppe: Alle som utarbeider årsregnskap for små foretak.

Kursholder: Torstein Heggen | Faglig daglig leder, Amesto AccountHouse AS

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Regnskapslovgivningen
00:01:58 Regnskapsloven
00:05:58 Regnskapsstandardene pr mai 18
00:12:14 Små foretak
00:17:38 Regnskapsloven - Kapittel 4
00:20:39 Regnskapsloven - prinsipper
2: God regnskapsskikk for små foretak
00:27:22 NRS 8 Rettvisende bilde
00:31:41 NRS 8 Virkning av prinsippendringer
00:37:14 NRS 8 Særlige poster
00:40:02 NRS 8 Estimatendringer
00:47:36 NRS 8 Avskrivninger
00:53:40 NRS 8 Nedskrivninger på anleggsmidler
00:57:01 NRS 8 Kapitalforhøyelse
01:09:13 NRS 8 Forenklingsreglene
3: Spesielle bestemmelser og litt på siden av NRS 8
01:14:07 NRS 8 Overgang fra/til små foretak
01:17:58 NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
01:22:07 Presentasjon av årsregnskap og noter
4: Nyheter og andre særlig relevante regnskapsstandarder
01:23:01 Krav om årsberetning for små virksomheter har bortfalt
01:24:54 Regnskapsloven § 3-2b
01:27:00 RL § 3-2b forutsetninger
01:28:33 NRS for små foretak