IFRS - Driftsmidler, investeringseiendom og nedskrivning

Kategorier:

Finansregnskap

En innføring i behandlingen av driftsmidler, investeringseiendom og nedskrivning etter IFRS.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:32:19
Dato: 13.02.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset er praktisk rettet. Første del retter fokuset mot IAS 16 (eiendom, anlegg og utstyr). Her blir det gjennomgått prinsipper for innregning og etterfølgende måling av driftsmidler, herunder dekomponering, avskrivning, levetid og utrangeringsverdi. Andre del retter fokuset mot investeringseiendom og nedskrivning. Selv om bruk av virkelig verdi er tillatt, diskuteres bruken kritisk i kurset. For investeringseiendom er det anbefalt å bruke virkelig, pga. økt egenkapital som kan gi reduserte rentekostnader.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og alle som arbeider med finansregnskap.

Kursholder: Terje Heskestad | Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:01:29 Skjønn er nødvendig
2: IAS 16 Property, Plant and Equipment
00:06:08 IAS 16 Property, Plant and Equipment
00:09:34 Krav til innregning
00:13:18 Hva inngår ikke i anskaffelseskost?
00:15:01 Dekomponering og virkning for egenkapitalen
00:19:03 Case: Nye motorkomponenter til et fly og inspeksjonskostnader
00:22:09 Måling i etterfølgende perioder
00:24:47 Verdireguleringsmetoden
00:28:09 Case: Illustrasjon av de to metodene
00:32:36 Hvilken metode bør velges?
00:36:23 Generelt om avskrivningsplaner (IAS 16)
00:39:09 Nytt estimat på utnyttbar levetid – knekkpunktsløsningen
3: IAS 40 Investment Property
00:45:41 IAS 40 Investment Property
00:47:28 Måling etter innregning
00:52:45 Eksempel: Illustrasjon av virkelig verdi
00:55:51 Hvordan bestemme virkelig verdi?
00:58:55 Case: Konsekvens av virkelig verdi (VV)
01:08:29 Hva brukes i praksis?
01:09:43 Hvilken modell bør velges?
4: IAS 36 Impairment of assets
01:14:54 IAS 36 Impairment of Assets
01:16:11 Testing for verdifall: Fremgangsmåte
01:18:51 Identifikasjon på verdifall
01:21:39 Måling av gjenvinnbart beløp
01:24:13 Case: Nedskrivning av bygg
01:28:56 Innregning av tap ved verdifall
01:29:24 Vurdering av reversering av tap ved verdifall
01:31:05 Refleksjoner …