Innleie av arbeidskraft - Arbeidsrettslige regler

Kategorier:

Rettslære

Kurset gir en praktisk innføring i, og gjennomgang av, reglene om innleie av arbeidskraft i arbeidsmiljøloven kapittel 14. Det vil bli lagt særlig vekt på grensedragningene mellom henholdsvis innleie av arbeidskraft og entreprise samt bemanningsforetak og produksjonsbedrifter. Både vilkårene for innleie og likebehandlingsreglene vil bli behandlet.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:53:23
Dato: 12.03.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ha fast ansettelse i et topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig åpner arbeidsmiljøloven for alternative tilknytningsformer. Innleie av arbeidskraft er en slik alternativ tilknytningsform, og utgjør et trepartsforhold mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og en oppdragsgiver. Det er en økt bruk av slike alternative tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Reglene om innleie av arbeidskraft er dels uklare og åpner for vanskelige grensedragninger, og det er lett å trå feil. Konsekvensene ved ulovlig innleie kan bli alvorlige, og det er derfor svært viktig å være bevisst på, og ha god kjennskap til, regelverket. Målet med kurset er å gi regnskapsførere grunnleggende forståelse for de sentrale reglene om innleie av arbeidskraft og øke bevisstheten rundt viktigheten av å følge regelverket.

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker mer kunnskap om reglene knyttet til innleie av arbeidskraft.

Kursholder: Ida Sandbakken | Advokat, Brækhus Advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning – Plassering av reglene
00:03:38 Ansettelsesforhold
00:05:20 Innleie av arbeidskraft
00:09:17 Regelverkets betydning
00:11:46 Fra næringslivet
2: Hva er innleie og hva er entreprise?
00:12:22 Rettslig betydning
00:14:47 Momenter i helhetsvurderingen
00:18:19 Gulating lagmannsretts dom av 7. januar 2013 (LG-2012-25739)
00:20:44 Rt. 2013 s. 998
3: Vilkår for innleie av arbeidskraft
00:22:38 Innleie fra bemanningsforetak
00:24:51 Oppsummering vilkår
00:27:41 Når er utleier et bemanningsforetak?
00:30:34 Skillet bemanningsforetak / produksjonsbedrift
00:31:42 Rt. 2013 s. 1730
4: Reglene om likebehandling ved innleie fra bemanningsforetak
00:38:45 Likebehandlingsprinsippet
00:44:59 Opplysningsplikt og innsynsrett
00:48:10 Solidaransvar for innleier
00:50:09 Oppsummering