Innleie av utenlandsk arbeidskraft – Skatt og MVA

Gjennomgang av rettsregler ved innleie av utenlandsk arbeidskraft - skatt og avgift.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:56:10
Dato: 04.01.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

I dette kurset gis det en overordnet innføring i skatte- og avgiftsreglene knyttet til innleie av utenlandsk arbeidskraft. Kurset går gjennom de sentrale reglene for utleier, arbeidstaker og innleier.

Overordnet kan arbeids innleie sies å være leie av arbeidskraft. Dette høres ganske selvfølgelig ut, men ikke sjeldent oppstår vanskelige grensedragninger. Det er en rekke former for bruk av utenlandsk arbeidskraft for norske virksomheter. Det er viktig å ha klart for seg hvilke tilfeller som er innleie av arbeidskraft, da det har skattemessige konsekvenser. Kurset gir deltakeren kunnskap til å skille mellom innleie av arbeidskraft og entrepriseoppdrag.

Det legges særlig vekt på den innleide arbeidstakers skatteplikt og fradragsrett, herunder standardfradrag. I tillegg behandles solidaransvar ved både innrapportering av informasjon om oppdrag og ansatte og skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Kurset gir også en gjennomgang av problemstillingene knyttet til merverdiavgift ved utenlandsk arbeids innleie.

 

Målgruppe: Regnskapsførere

Kursholder: Maren Nan-Hee Brevig | Advokatfullmektig, Brækhus advokatfirma

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:00:32 Hvorfor lære om innleie av arbeidskraft?
00:03:32 Oversikt over valgmuligheter
00:05:06 Innleie av arbeidskraft
00:06:54 Grensen mellom innleie av arbeidskraft og entrepriseoppdrag
2: Skatteplikt
00:12:18 Overordnet om skatt
00:14:03 Forholdet mellom skatteavtaler og norsk rett
00:17:54 Arbeidsgiver/utleiers skatteplikt
00:21:28 Den ansattes skatteplikt
00:25:52 Den ansatte, særlig om fradrag
00:34:13 ID-kontroll, D-nummer, skattekort og HMS-kort
3: Innleier
00:39:49 Solidaransvar for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
00:44:08 Arbeidsgivers rapporteringsplikt
00:45:37 RF-1199 – rapportering av oppdrag og ansatte
4: Trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift
00:49:38 Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift
00:49:51 Trygdeavgift
00:50:49 Arbeidsgiveravgift
00:51:14 MVA ved innleie av utenlandsk arbeidskraft