Introduksjon - GRS for små foretak

Kategorier:

Finansregnskap

NRS 8, små foretak og forenklingsregler knyttet til vurdering av omløpsmidler.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:31:36
Dato: 25.06.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset er praktisk rettet. I første del diskuteres hva som kreves for å kunne benytte forenklingsreglene for små foretak, og det blir gitt en overordnet gjennomgang av NRS 8 (god regnskapsskikk for små foretak). I andre del av kurset rettes fokuset mot forenklingsreglene knyttet til vurdering av varelager, kortsiktige fordringer og verdipapirer. Det blir også vektlagt å diskutere konsekvensene av forenklingsreglene, og tilfeller når man i stedet bør gjøre bruk av regnskapslovens hovedregler.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og alle som arbeider med finansregnskap.

Kursholder: Terje Heskestad | Førsteamanuensis/Dosent ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning - NRS 8
00:02:13 Dokumentasjon
00:04:39 Små vs. ikke små foretak
00:06:39 Case: Investeringsvirksomhet
00:08:50 Case: Illustrasjon av regelverket
00:10:53 Nystiftelse
00:12:28 Årsberetning og kontantstrømanalyse
00:16:17 Noter
2: Resultat og balanse – oppstilling
00:24:11 Resultatregnskap etter ART
00:27:40 Balansen
00:28:08 Nettopresentasjon
3: Eiendeler – hovedprinsipper
00:36:25 Klassifisering og vurdering
00:38:59 Anskaffelseskost og tilordning
00:43:32 Varige driftsmidler – små foretak
00:48:03 Varelager
00:51:14 Oppstillingsplan og presentasjon
00:52:58 Anskaffelseskost – variable (NRS 8)
00:56:35 Case: Prinsippendring
01:03:16 Praktiske tilordningsmetoder
01:07:51 Case: Fullført kontraktsmetode
01:17:32 Kortsiktige investeringer
01:23:38 Case: Klassifisering
4: Grunnleggende regnskapsprinsipper og refleksjoner
01:25:36 Unntak små foretak
01:28:43 Endring av regnskapsprinsipp og feil