Jordbruksbeskatning

Kurset tar for seg nyheter, endringer og viktige temaer innenfor jordbruksbeskatningen fra 2017 og 2018.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 02:00:31
Dato: 20.02.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset gjennomgår de viktigste skattereglene innenfor jordbruk. Vi fokuserer på reglene for 2017 som nå skal benyttes i forbindelse med innsending av næringsoppgave og skattemelding for 2017. Vi tar også med oss kjente endringer for 2018. Formålet er at kursdeltakerne skal få en oppdatert innsikt i de skattereglene som er viktig på dette området, slik at en er komfortabel i jobben som regnskapsfører for disse kundene. Noen skatteregler er særegne for jordbruk og/eller skogbruk, men de fleste reglene er imidlertid generelle.

Målgruppe: Regnskapsførere som jobber jordbruksregnskap, både autoriserte og ikke autoriserte.

Kursholder: Jan H. Bangen | Advokat i Skattebetalerforeningen

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett2,5 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Bokføring og regnskap
00:08:31 Ligningsdokumenter i landbruket
00:10:42 Hvilke ligningsskjema skal sendes inn?
00:16:33 Kunde- og leverandørspesifikasjoner
00:20:54 Skill driftskonto og privatkonto
00:23:21 Fritak for innsending av næringsoppgave
2: Jordbruksfradraget
00:25:31 Jordbruksfradrag - 2017
00:26:23 Vilkår
00:27:46 Inntekter som kan inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag
00:31:35 Jordbruksfradrag – andre spørsmål
00:34:30 Forpaktning
3: Avskrivninger
00:35:54 Direkte utgiftsføring
00:37:40 Saldogruppene og satsene
00:40:37 Saldogruppe D
00:41:34 Saldogruppe H - bygninger
00:43:05 Saldogruppe J – faste tekniske installasjoner
00:46:32 Skattefrie tilskudd som ikke skal nedskrives på saldo
4: Vedlikehold og påkostninger
00:50:28 Vedlikeholdsutgifter
00:52:48 Påkostninger
00:55:00 Bygninger som ikke er i bruk
00:57:09 Varelager og buskap i sluttbalansen
00:58:45 Annet varelager
5: Føring av gevinster og tap
01:00:00 Hvordan føres gevinster og tap ved realisasjon
01:01:40 Melkekvote
01:03:01 Føring over saldo
01:03:59 Fremføring av personinntekt og pensjon
6: Betinget skattefradrag og uttak av jordbruksprodukter
01:06:34 Utsatt beskatning i særlige tilfeller
01:07:46 Reinvestering i objekt av samme art
01:10:38 Takseringsreglene
01:11:55 Fordel ved egen utnytting av jakt
01:13:41 Hest utenom jord- og skogbruk
7: Boliger på gårdsbruk
01:19:27 Våningshus
01:21:58 Kårboliger
01:22:51 Bruttokår
01:24:06 Nettokår
01:24:46 Utleieboliger og hytter
01:25:34 Fra fritaksligning til regnskapsligning
8: Deltakerlignet selskap
01:31:05 Samdrift
01:32:36 Inntekter
01:35:35 Overdragelse
01:36:30 Deltakerlignet selskap
9: Realisasjon av jord og skog eiendommer og melkekvote
01:40:39 Kontinuitetsprinsippet
01:43:00 Nytt fra 2017
01:43:44 Driftsmidler, buskap og løsøre
01:47:20 Fordeling av gevinst
01:49:22 Kostprisfordeling
10: Diverse spørsmål
01:51:09 Grøfting, nydyrking og bakkeplanering
01:53:25 Bruk av egne barn i virksomheten
01:54:40 Pensjonssparing - PSN
01:57:01 AS i jordbruket