Kalkulasjon av produkter og tjenester

Kategorier:

Finansregnskap

Dette kurset tar for seg bidrags- og selvkostkalkulasjon, lønnsomhetsvurdering og prising.

Kurset gir deg 2t oppdatering i finansregnskap. Fullfør kurstesten på denne siden for å motta kursbevis.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:30:13
Dato: 20.11.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset er praktisk orientert, og har som formål å sette deltakerne bedre i stand til å kalkulere kostnaden ved produkter og tjenester. Kurset er todelt. I første del blir to metoder for kalkulasjon gjennomgått, hhv. bidrags- og selvkostkalkulasjon. I kursets andre del av kurset blir det vist hvordan man kan bruke disse i to kalkulasjonsmetodene til prising og evaluering av lønnsomhet, samt når en slik kostnadstilnærming svikter i forbindelse med prising.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og alle som arbeider med finansregnskap.

Kursholder: Terje Heskestad | Dosent ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:01:58 Hvorfor er økonomistyring viktig?
00:06:59 Hvorfor kalkyler?
00:08:41 Kritikk mot dagens økonomistyring
2: Begreper
00:16:16 Direkte vs. indirekte kostnader
00:24:19 Kostnadsobjekt
00:24:48 Kostnadsfordeling – hvordan?
00:27:16 Case: Hvordan fordele kostnadene?
3: Tilleggskalkulasjon etter bidrags- og selvkosetmetoden
00:37:22 Bidragsmetoden
00:40:24 Ordreproduserende bedrift
00:45:11 Hvorfor tilleggskalkulasjon?
00:46:26 Case: IndustriTillegg AS
00:58:41 Case: Kalkulasjon av ordre
01:03:26 Selvkostmetoden
01:04:35 Bidragsmetoden
4: Tjenesteytende virksomheter (heading 4)
01:16:07 Case: Konsulentvirksomhet
01:21:10 Case: Håndverksbedrift
5: Prissetting – hvordan?
01:25:42 Case: Hva bør prisen være?