Månedlig oppdatering 1/18: Lovendringer fra 2018

Få med deg de siste nyhetene i bransjen! Advokat fra Skattebetalerforeningen Jan H. Bangen går gjennom de nye lovendringene fra 1. januar 2018, blant annet endringer på skatteområdet, merverdiavgift, diettregler, mm.

Kurset gir 1,5t. Skatterett/Avgiftsrett.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:09:02
Dato: 30.01.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Dette kurset fokuserer på de nylige endringer i regelverket innen skatt og avgift, regnskap og bokføring som trådte i kraft 1. januar 2018. Vi ser blant annet på regnskapsloven, nye diettregler, aksjeloven, mm. Du vil få en fullstendig oversikt over reglene er akkurat nå. Den største utfordringen i dag er de nye diettreglene, og vi ser en god del på dette i kurset, men det vil også komme et eget kurs på dette senere.

Målgruppe: Autoriserte regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere, revisorer og advokater.

Kursholder: Jan H. Bangen | Advokat, Skattebetalerforeningen.

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1,5 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Endringer på skatteområdet
00:00:40 Formuesskatt
00:04:10 Trinnskatten
00:05:19 Skatt på alminnelig inntekt
00:05:58 Eierinntekter
2: Nye diettregler
00:07:38 Bunnfradraget i reisefradraget øker
00:08:30 Skattefrie diettsatser reduseres
00:12:19 Kost på dagsreiser - skjønn
00:16:47 5 vilkår
00:18:24 Nye satser for trekkfri diett ved overnatting
00:21:22 Fradrag for merkostnader til kost og losji for pendlere
00:23:16 Eksempel
3: Skatt, avgift og fradrag
00:27:19 Arbeidsgiver sparer arbeidsgiveravgift
00:28:19 Endrede regler for beskatning av el-firmabil
00:29:47 Gave til frivillige organisasjoner
00:35:05 Skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold for små nyetablerte selskap
00:43:28 A-ordningen
00:44:22 Arbeidsgiveravgift
4: Regnskapsloven
00:45:31 Lempning i krav til innhold i årsberetningen
00:46:04 Regnskapsføring av lån til aksjonær og tilbakebetaling av lån
00:49:44 Forslag ny regnskapslov – endring i regnskapslov
00:50:51 Hva ble faktisk fulgt opp av utvalgets forslag?
00:54:11 Plikt til å ha «internasjonalt org nummer»
5: Merverdiavgift
00:56:15 Endring i 2018 - unntak
00:57:29 Endringer i 2018 - fritak
00:58:21 Registrering – skogbruk
01:00:21 Satser 2018
6: Aksjeloven
01:02:21 Vedtatte endringer i aksjeloven
01:03:38 Fravalg av revisor i morselskap (AS) endret fra 1. juli 2017
01:06:11 Bekreftelse av aksjeinnskudd i penger kan gjøres av...
01:07:05 Styrets handleplikt ved tapt aksjekapital mv