Mistenkelige transaksjoner

Kapitlene vedrørende mistenkelige transaksjoner fra Finanstilsynets rundskriv 4/2017 vedrørende etterlevelse av hvitvaskingsreglene, samt indikatorliste for mistenkelige transaksjoner fra NTAES.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:13:32
Dato: 22.06.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

I dette kurset gis det en oversikt over plikter regnskapsførere har for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner. Finanstilsynet utgav 25.4.2017 et rundskriv vedrørende regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsreglene (Rundskriv 4/2017), og dette kurset tar utgangspunkt i de kapitlene som omhandler avdekking og oppfølging av mistenkelige transaksjoner.
Det har over en tid hersket en viss usikkerhet rundt hva slags transaksjoner som skal behandles som mistenkelige transaksjoner – er det ethvert økonomisk lovbrudd (f.eks. skatte- og/eller avgiftsunndragelser), eller er det kun transaksjoner som handler om hvitvasking eller terrorfinansiering? Rundskrivet fra Finanstilsynet er utarbeides blant annet for å oppklare denne usikkerheten. I tillegg til rundskrivet har Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) utgitt en liste med eksempler på indikatorer på hva som kan være mistenkelige transaksjoner. Indikatorlisten og rundskrivet reduserer usikkerheten om hva som skal innrapporteres i vesentlig grad, og dette kurset tar for seg hovedinnholdet i de to rapportene.

Målgruppe: Regnskapsførere

Kursholder: Torstein Heggen | Faglig daglig leder i Amesto AccountHouse AS

Oppdateringstimer

RF-regelverket/GRFS1,5 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Finanstilsynets rundskriv 4/2017
00:03:34 Merk taushetsplikt
00:06:14 Rundskriv 4/2017 kap. 7.1
00:15:56 Rundskriv 4/2007 kap. 7.2
00:18:43 Rundskriv 4/2017 kap. 7.3-7.4
00:21:34 Eksempel på oppbevaring
00:23:09 Eksempel på konklusjon
00:25:20 Rundskriv 4/2017 kap. 9
2: Indikatorliste for mistenkelige transaksjoner
00:29:55 Indikatorliste mistenkelige transaksjoner
00:31:08 Mistenkelige transaksjoner
00:32:39 Oppbygging av listen
00:35:34 Eksempler
3: 3 Spesifikke indikatorer for regnskapsførere og revisorer
00:55:50 3.1 Resultat og balanse
01:00:55 3.2 Regnskap
01:03:16 3.3 Faktura
01:07:20 3.4 Betalingsmønster
01:08:12 3.5 Varelager
01:09:50 3.6 Lån og fordring
01:11:21 3.7 Banktransaksjoner