Nedbemanning

Kategorier:

Rettslære

Kurset gir en praktisk innføring i regelverket som regulerer nedbemanning, med fokus på hva som kreves for å nedbemanne samt hvordan bedriften bør gå frem for å gjennomføre nedbemanningen. I tillegg behandles spørsmålet om utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:46:57
Dato: 04.04.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Høsten 2015 representerte starten på en nedbemanningsbølge i norsk næringsliv. Tendensene har vært at bedrifter i større grad vektlegger kompetanse enn ansiennitet, at sluttpakker ikke er like gode som før og en lavere terskel for rettssaker. Den senere tiden har vi sett at nedbemanning i større grad gjennomføres som ledd i digitaliseringsprosesser, for å imøtegå endrede kompetansebehov. Nedbemanningsprosesser er svært krevende for bedriften, med en potensiell høy risiko for rettssaker, betydelig uro i egen organisasjon, nøkkelpersonell slutter og omdømmerisiko. Mange ledere kvier seg derfor for å håndtere en slik prosess. Samtidig er åpen og god informasjon til de ansatte, samt en korrekt saksbehandling, avgjørende for et vellykket resultat. Kurset gir en praktisk innføring i regelverket som regulerer nedbemanning, med fokus på hva som kreves for å nedbemanne, hvordan bedriften bør gå frem for å gjennomføre nedbemanningen og spørsmål om utvelgelsen av hvilke ansatte som skal nedbemannes.

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker mer kunnskap om regelverket knyttet til nedbemanning.

Kursholder: Ida Sandbakken | Advokat i Brækhus Advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:03:32 Tema - nedbemanning
00:04:34 Kort om tariffavtaler
2: Når kan en bedrift nedbemanne?
00:05:21 Grunnvilkår: Saklig grunn
00:07:51 Annet passende arbeid?
00:09:47 Interesseavveining
00:11:01 Tendenser
3: Saksbehandling ved nedbemanning
00:14:07 Introduksjon
00:15:36 Hovedtrekk
00:17:02 Forløp
00:18:49 Drøftelser med tillitsvalgte/ ansatterepresentanter
00:29:43 Styrebehandling
00:30:33 Allmøte
00:33:20 Individuelle drøftelsesmøter
00:37:22 Oppsigelse
4: Utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier
00:39:20 Utvelgelseskrets
00:42:47 Utvelgelseskriterier
00:45:11 Oppsummering