NRS 13 – Gjeld, avsetninger og forpliktelser

Kategorier:

Finansregnskap

Regnskapsmessig behandling av avsetninger, betingede forpliktelser og eiendeler etter norske og internasjonale regnskapsregler.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:33:05
Dato: 22.08.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset er praktisk rettet. I første del av kurset diskuteres den regnskapsmessige behandlingen av kortsiktig og langsiktig gjeld. Deretter diskuteres hendelser etter balansedagen med og uten regnskapsmessig konsekvens, samt norsk og internasjonal regnskapsrapportering knyttet til regnskapsmessig behandling av avsetninger, gjeld og forpliktelser samt betinget gjeld og eiendeler. Den norske regnskapsstandarden NRS 13 om usikre forpliktelser og betingede eiendeler vil bli spesielt diskutert. Det vil bli vektlagt å trekke frem ulike eksempler fra norsk næringsliv.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og alle som arbeider med finansregnskap.  

Kursholder: Terje Heskestad | Førsteamanuensis/Dosent ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Kortsiktig og langsiktig gjeld
00:03:06 Generelt om gjeld og forpliktelser
00:03:53 Klassifisering av gjeld
00:07:43 Forsiktighetsprinsippet (RL § 4-1 nr. 4)
00:13:59 Sikring (RL § 4-1, nr. 5)
00:16:20 Case: Valuta og sikringsrelasjoner
00:19:32 Nærmere om renteendring
00:21:23 Case: Anskaffelseskost = transaksjonsverdi
00:25:35 Gjeld – kortsiktig
00:30:38 Gjeld – langsiktig
2: Hendelser etter balansedagen (NRS 3)
00:39:43 Hendelser etter balansedagen
00:45:32 T1: Regnskapsmessig konsekvens
00:47:49 T2: Uten regnskapsmessig konsekvens
3: Usikre forpliktelser og betingede eiendeler (NRS 13)
00:59:25 Usikker forpliktelse (NRS 13)
01:03:01 Betinget forpliktelse og eiendel
01:07:49 Regnskapsføring
01:10:15 Beste estimat (RL § 4-2)
01:12:17 Betinget eiendel
01:13:56 Eksempler på usikre forpliktelser og betingede eiendeler
01:15:59 Usikre forpliktelser - BEREGNING
01:26:34 Konkrete avgrensninger
01:29:30 Case: Opprydning av et avfallsdeponi