Ny regnskapslov - konsekvenser?

Kategorier:

Finansregnskap

Kurset tar for seg forslåtte endringer og mer bruk av virkelig verdi for investeringseiendom.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:26:31
Dato: 30.10.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

I første del blir det gitt en kort oversikt over sentrale endringer i regnskapsloven. I andre del rettes fokuset mot driftsmidler og investeringseiendom. Siden internasjonal regnskapsregulering og den nye regnskapsloven tillater mer bruk av virkelig verdi, vil fordeler og ulemper med virkelig verdimåling bli vektlagt gjennom hele webinaret, dog med spesiell vekt på investeringseiendom.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og alle som arbeider med finansregnskap.

Kursholder: Terje Heskestad | Dosent ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Ny regnskapslov og stopp i arbeidet med nye standarder
00:03:43 Finansregnskapets formål
00:07:20 Forslag til lov om regnskapsplikt
00:09:37 Delutredning II
00:10:39 Arbeidet med ny regnskapslov
00:11:43 Arbeidet med ny regnskapsstandard
00:13:03 Små foretak
00:16:03 Stopp i arbeidet med ny standard
2: Regnskapsprinsipper
00:18:04 Regnskapsprinsipper
00:28:13 Men hvorfor fjerne GRP?
3: Innregning og måling
00:30:49 Innregning og måling
00:36:32 Endringer: Ikke-finansielle eiendeler
00:38:53 3 forskjellige case
00:47:38 Mer om økt levetid – knekkpunkt
00:49:18 Mer om økt levetid – reversering
00:52:34 Mer bruk av virkelig verdi
00:55:16 Verdireguleringsmodellen
00:57:16 Case: Illustrasjonseksempel
01:02:31 Driftsmidler: Utfordringer
01:04:26 Risiko og indikasjon
01:06:54 Immaterielle eiendeler
01:10:21 Oppsummering: Sentrale spørsmål
4: Investeringseiendom
01:11:26 Måling etter innregning
01:12:59 Case: Illustrasjon av virkelig verdi
01:14:52 Hvordan bestemme virkelig verdi?
01:16:06 Case: Utbygging av tomteområde
01:17:54 Hvilken modell bør velges?
5: Verdirelevans og virkelig verdi for driftsmidler
01:23:12 Virkelig verdi av varige driftsmidler
01:24:12 Empiriske observasjoner