Oppsigelse i arbeidsforhold

Kategorier:

Rettslære

Kurset gir en praktisk innføring i regelverket om oppsigelse i arbeidsforhold, med fokus på oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold. Under kurset behandles vilkårene for oppsigelse, saksbehandlingsreglene, rettsvirkningene av brudd på bestemmelsene, samt at det blir vist til praktiske eksempler.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:55:09
Dato: 04.04.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Norge har et sterkt oppsigelsesvern, men vernet er ikke absolutt. Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd kan arbeidstaker sies opp dersom oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. En oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold må dreie seg om forhold som kan føres tilbake til arbeidstaker selv. Det er imidlertid ikke noe krav om at arbeidstaker kan bebreides for forholdet. Terskelen for oppsigelse er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner. I tillegg stiller arbeidsmiljøloven tilsvarende strenge krav til arbeidsgivers saksbehandling. Det er lett å trå feil, og konsekvensene ved ikke å overholde regelverket kan bli alvorlige. Kurset gir en praktisk innføring i reglene om oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold, med fokus på vilkårene for oppsigelse, saksbehandlingsreglene og rettsvirkningene ved brudd på reglene.

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker mer kunnskap om regelverket knyttet til oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

Kursholder: Ida Sandbakken | Advokat i Brækhus Advokatfirma DA.

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:02:48 Utgangspunkter
00:03:42 Arbeidsgivers adgang til oppsigelse
2: Vilkårene for oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold
00:04:35 Krav om saklig grunn
00:24:10 Grense mot avskjed
00:27:42 Eksempel 1: Oppsigelse på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner
00:30:19 Eksempel 2: Oppsigelse på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner
00:32:58 Eksempel 3: Oppsigelse på grunn av illojalitet
00:34:43 Eksempel 4: Oppsigelse grunnet ordrenekt
3: Saksbehandlingsregler
00:36:47 Generelt om saksbehandlingen
00:37:44 Forberedelser
00:40:29 Drøftelser
00:42:27 Formriktig oppsigelse
00:43:07 Oppsigelsestid
00:44:30 Forhandlinger
00:46:25 Rett til å stå i stilling
00:48:01 Søksmålsfrister
4: Hva risikerer man dersom man ikke følger reglene?
00:49:04 Generelt
00:49:49 Virkninger av formfeil
00:50:51 Virkninger av usaklig oppsigelse
00:52:40 Oppsummering