Pensjonsrådgivning - opptjening, uttak og skatt

Dette kurset handler om pensjonsrådgivning. Pensjonsrådgivning er mye etterspurt for tiden, og etter vår mening kan en ikke drive pensjonsrådgivning uten å ha god kunnskap om skatteeffektene på dette området.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:55:03
Dato: 06.04.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Vi ser på effektiv opptjening i relasjon til skatt, lønnsomme spare- og uttaks varianter, behovsvurderinger, formuesskatt, arveoverskudd, eventuelt gunstige plasseringsmuligheter og alternative måter å tenke pensjon.
Kurset tar for seg alderspensjon etter folketrygden med fleksibelt uttak, AFP ordningen i det offentlige, AFP – privat, tjenestepensjon i det offentlige, OTP og private pensjonsordninger for både næringsdrivende og lønnstakere.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og advokater og andre som arbeider med pensjon i bedrifter banker eller forsikringsselskaper. Kurset er også egnet for folk med generell interesse for egen pensjon.

Kursholder: Jan H. Bangen | Advokat i Skattebetalerforeningen.

Oppdateringstimer

Rettslære0,5 t
Skatterett/avgiftsrett0,5 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Pensjon
00:04:08 Pensjonsgivende inntekt
00:06:03 Skatt og pensjon
00:08:03 Inntekter under marginalskattegrensene
00:15:52 ”Bortkastet skatt”
00:18:03 Utbytte/utdeling kontra lønn
00:23:31 Beregningsgrunnlag for årlig opptjening
00:27:37 Fleksibel alderspensjon
00:29:08 Opptjening etter ny ordning
2: Rådgivning
00:30:52 Født i 1943 eller tidligere
00:31:28 Født i 1953 eller tidligere
00:34:34 Født mellom 1954 og 1962
00:35:34 Født i 1963 eller senere
3: Pensjonsordninger
00:38:56 Offentlig tjenestepensjon
00:42:55 Bedriftens pensjonskostnader
00:44:10 Pensjonsforutsetninger
00:45:23 Små OFP-pensjoner
00:46:10 AFP i offentlig og privat sektor
00:47:56 Inntekt gjennom selskap – AS/DLS
00:49:51 Private pensjonsordninger - rådgivning
00:52:09 Salg av aksjer og endring av aksjeklasser - pensjonering