Permittering og oppsigelse

Kategorier:

Rettslære

Kurset gir en praktisk innføring i reglene om permittering og oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold. Kurset omfatter en redegjørelse for forskjellen mellom permittering og oppsigelse, vilkårene for henholdsvis permittering og oppsigelse samt saksbehandlingsreglene.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:55:12
Dato: 13.11.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset gir en gjennomgang av de mest sentrale reglene knyttet til permittering og oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold. Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold – nedbemanning -  er på sin side en varlig avslutning av arbeidsforholdet. Både permittering og nedbemanning er ordninger som kan benyttes i situasjoner hvor virksomheten opplever svikt eller driftsforstyrrelser, og valget mellom de to ordningene vil blant annet bero på en vurdering av varigheten av svikten eller forstyrrelsen. Permittering er i liten grad lovfestet, men det er utviklet relativt detaljerte regler i tariffavtaler og rettspraksis. Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold er på sin side underlagt strenge regler i arbeidsmiljøloven. Ordningene har likevel likhetstrekk, blant annet når det gjelder vilkårene for å iverksette ordningene og saksbehandlingsreglene. Kurset gir en praktisk gjennomgang av regelverket knyttet til permittering og oppsigelse, samt tips til valget mellom den enkelte ordning.

Målgruppe: Ledere og regnskapsførere som ønsker mer kunnskap om reglene knyttet til permittering og oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold.

Kursholder: Ida Sandbakken | Advokat, Brækhus Advokatfirma DA.

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Permittering
00:08:35 Hva er permittering?
00:13:58 Grunnlag for permittering
00:16:19 Fordeler med permittering?
00:18:28 Vilkår for permittering
00:23:13 Saksbehandlingsregler
00:29:43 Lønnsplikt under permittering
00:33:03 Arbeid under permittering?
00:34:13 Ferie i permitteringstiden
00:36:06 Avslutning av permitteringen
2: Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold
00:37:22 Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
00:38:57 Saklig begrunnet i virksomhetens forhold
00:41:58 Interesseavveining
00:43:40 Krav til oppsigelsens innhold
00:46:39 Lovpålagte oppsigelsesfrister
3: Saksbehandlingsregler
00:47:24 Saksbehandling ved permittering og oppsigelse
00:49:53 Utvelgelse til permittering eller oppsigelse
00:53:28 Oppsummering