Personvern - GDPR

Kategorier:

Rettslære

Fra mai 2018 trer det i kraft nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket stiller langt flere og mer detaljerte krav til norske virksomheter enn i dag. Dette kurset tar for seg endringene samt sentrale regler om virksomheters ansvar og plikter ved behandling av personopplysninger.

Abonnement:

Nivå:

2

Opptak

Kursopptak ikke tilgjengelig

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Neste alle virksomheter behandler personopplysninger, men langt fra alle er klar over at de gjør det. De fleste kjenner dessuten ikke til de grunnleggende reglene for behandling av personopplysninger. Det innebærer sannsynligvis at mange virksomheten bryter loven og kan komme i ansvar, Og etter ikrafttredelsen av EUs personvernforordning fra mai 2018 kan det bli veldig dyrt. Dette tema blir dessuten stadig mer aktuelt fordi mange virksomheter digitaliserer sine tjenester, som normalt medfører en økt behandling av personopplysninger. Tema er også veldig aktuelt for de som vurderer å benytte sky-tjenester, og jeg anbefaler dette kurset om personvern som en fordypning i emnet.

Vi ser både på kravene i gjeldende personopplysningslov og EUs nye personvernforordning.
Vi gjennomgår hva personopplysninger er, kravene til behandlingsgrunnlag og hvilke grunnkrav som gjelder ved behandlingen. Vi ser videre på reglene om informasjonsplikt og innsynsrett, samt melde- og konsesjonsplikt. Dessuten gis det en innføring i reglene om internkontroll og risikovurdering, samt databehandleravtaler.

Målet med dette kurset er å gi økt kunnskap om ansvar og plikter ved behandlingen av personvern, slik at dere blir bedre rustet til å overholde sentrale regler om personvern.
Velkommen til kurs!

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker å bli mer bevisste og lære mer om personvern.

Kursholder: Grete Funderud Stillum, advokat og partner i Brækhus Advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Rettslære1 t