Regler om permittering og aldersgrenser i arbeidslivet

Kategorier:

Rettslære

Kurset gir en gjennomgang av de mest sentrale reglene knyttet til permittering og aldersgrenser i arbeidslivet.

Dette er et opptak av et webinar som ble avholdt 14. september, 2017.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:53:28
Dato: 14.09.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Permittering er i liten grad lovfestet, men det er utviklet relativt detaljerte regler i tariffavtaler og rettspraksis. Permittering utgjør en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir fritatt fra arbeidsplikten og arbeidsgiver blir fritatt fra lønnsplikten, og benyttes typisk ved midlertidige driftsforstyrrelser. Permittering kan være et alternativ til nedbemanninger, hvert fall i en innledende fase inntil bedriften får oversikt over forventet varighet av driftsforstyrrelsen. Økt generell levestandard og forventet levealder aktualiserer reglene om aldersgrensene i arbeidslivet, og spørsmål om aldersdiskriminering kommer stadig oftere på agendaen. Gjennom en lovendring i 2015 har den alminnelige aldersgrensen blitt økt til 72 år, mens adgangen til å avtale lavere aldersgrenser er strammet inn. Den alminnelige aldersgrensen innebærer kun en rett for arbeidsgiver til å avslutte arbeidsforholdet på grunn av alder, men ingen plikt for arbeidstaker til å fratre ved nådd grense. Lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn lovens alminnelige grense innebærer derimot en plikt for arbeidstaker til å fratre. Målet med kurset er å gi regnskapsførere grunnleggende forståelse for de mest sentrale reglene knyttet til permittering og aldersgrenser.

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker mer kunnskap om reglene knyttet til permittering og aldersgrenser i arbeidslivet

Kursholder: Ida Sandbakken | Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Permittering
00:04:07 Innledning
00:08:09 Adgangen til å permittere
00:09:52 Fordeler med permittering?
00:13:31 Vilkår for permittering
00:20:26 Hvem skal permitteres - utvelgelse
00:25:20 Saksbehandlingsregler
00:27:39 Innhold i permitteringsvarsel
00:30:02 Arbeid under permittering?
00:30:39 Ferie i permitteringstiden
2: Aldersgrenser i arbeidslivet
00:32:37 Innledning
00:33:22 Forbud mot aldersdiskriminering
00:34:32 Opphør av arbeidsforhold på grunn av alder
00:35:35 Alminnelig aldersgrense
00:37:33 Bedriftsinterne aldersgrenser
00:42:15 Særaldersgrense
00:45:58 Eksempel: Rt. 2012 s. 219 (Helikopterpilot)
00:48:19 Saksbehandling
00:50:43 Oppsummering