Regnskapsmessig behandling av aksjer

Kategorier:

Finansregnskap

Kurset går gjennom omløps- og anleggsaksjer, verdivurdering og inntektsføring av utbytte.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:32:57
Dato: 14.05.2019

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset er praktisk rettet, og setter deltakerne bedre i stand til å vurdere aksjeinvesteringer i regnskapet. Første del av kurset omfatter vurdering av omløpsaksjer, herunder markedsbaserte aksjer og prinsippendring. Forenklingsregler for små foretak blir også diskutert. Andre del av kurset omfatter finansielle anleggsmidler, herunder kost- vs. egenkapitalmetoden og nedskrivning. Sentralt i begge de to delene er å diskutere hvordan ulike valg påvirker selskapets egenkapital. Til slutt blir det også diskutert når man kan inntektsføre et utbytte, og kravene til inntektsføring av utbytte i samme år som avsetningsåret.

Målgruppe: Økonomimedarbeidere og alle som arbeider med regnskap

Kursholder: Terje Heskestad | Dosent ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Regnskapsmessig behandling
00:18:31 Klassifisering av aksjer
00:21:27 Case: Omløpsaksjer?
00:24:19 Case: Ombyttbare finansielle aksjer
00:26:29 Case: Modifisert LVP – små foretak (NRS 8)
00:28:13 Hendelser etter balansedagen?
00:33:58 Case: Prinsippendring – omløpsaksjer
00:36:56 Case: Prinsippendring – løsningsmuligheter
2: Finansielle anleggsmidler
00:41:41 Finansielle anleggsmidler
00:43:14 Datterselskap (DS) og tilknyttet selskap (TS)
00:47:56 Kostmetoden vs. egenkapitalmetoden
00:51:39 Egenkapitalmetoden vs. konsolidering
00:53:24 Case: Kost- vs. EK-metoden
01:02:04 Case: EK-metoden og goodwill
01:05:05 Case: Regnskap 2015 og 2016 for AS X
3: Nedskrivning og inntektsføring av utbytte
01:17:34 Nedskrivning
01:19:36 NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler
01:22:36 Operasjonalisering – indikatorer
01:26:37 Reversering av nedskrivning – indikatorer
01:27:04 NRS (V) Regnskapsføring av inntekt – utbytte