Selskapets forhold utad – signatur, prokura, fullmakter

Kategorier:

Rettslære

Kurset omhandler hvem som har rett og legitimasjon til å binde selskapet utad, herunder bestemmelser om kompetanse og fullmakt for eierne, styret, styremedlemmer, daglig leder og ansatte.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:46:19
Dato: 04.05.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

I dette kurset behandles kompetansen og legitimasjonen de ulike styrende organer (generalforsamling, styre og daglig leder) og ansatte har til å binde selskapet utad, særlig hvem som kan inngå avtaler på vegne av selskapet. Styret eller daglig leder kan delegere kompetanse, gjennom tildeling av signatur, prokura og annen fullmakt. Det er viktig å ha oversikt over disse bestemmelsene, slik at vi kan bidra til at kunden inngår avtaler med rette representanter for seg selv og medkontrahenten. Dette for å unngå negative virkninger som rettstap, ugyldighet, og økonomisk tap. Kurset gir en overordnet og generell fremstilling med en henvisning til de aktuelle bestemmelser i aksjeloven, og slik at det er mulig for kursdeltakerne selv å se nærmere på reglene.

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker mer kunnskap om hvem som kan binde aksjeselskaper utad.

Kursholder: Sven Krohn | Advokat og assosiert partner i Brækhus Advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:02:57 Rett og legitimasjon
00:06:16 Inhabilitet – al § 6-27
00:07:09 Erfaringer med SMB-bedrifter
2: Ulike kompetansebestemmelser
00:09:00 Aksjeloven kapittel 6
00:10:33 Signatur
00:13:35 Prokuraloven
00:15:16 Annen fullmakt - avtaleloven
00:20:30 Generalforsamlingen
00:23:04 Aksjeloven § 6-30
3: Daglig leders fullmakt og ansatte
00:26:06 Aksjeloven § 6-32
00:27:36 Daglig leders plikter – aksjeloven §§ 6-14 og 6-15
00:32:58 Hva med andre ledere?
00:35:27 Ansattes fullmakter
00:37:03 Aksjeloven § 6-33
00:39:58 Oppsummering