Skatt 2017

Advokat Jan Bangen ser på endringene i skattereglene for 2017.
Kurset gir en oppdateringstime innenfor skatterett/avgiftsrett.

Abonnement:

Nivå:

2

Opptak

Kursopptak ikke tilgjengelig

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Mye har skjedd innenfor skatt for 2017 og det er viktig å holde seg oppdatert på de siste endringene.

Det har blant annet vært mye fokus på skattlegging av inntekter innenfor delingsøkonomien. Det har også skjedd en regulering av diverse beløpsgrenser og satser.
Trinnskatten øker og skatten på alminnelig inntekt reduseres fra 25% til 24 %. Samtidig økes eierinntektsskatten, skatten på utbytter og gevinster og utdelinger fra aksjeselskap og deltakerlignede selskaper.
Formuesskatten endres ved at det innføres en reduksjon i verdsettelsesgrunnlaget for aksjer og driftsmidler samt at formuesskatten på sekundærboliger økes. Samtidig innføres en gjeldsreduksjon som skal synkroniseres i forhold til rabatten i verdsettelsesgrunnlaget.
Det innføres også en ny aksjesparekonto for personlige skattytere og en ny finansskatt for finansnæringen inkludert holdingselskaper.

Målgruppe: Autoriserte regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere, revisorer og advokater

Kursholder: Jan H. Bangen | Advokat i Skattebetalerforeningen

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1 t