Skatt 2020

Kurset går gjennom endringer i satser, innslagspunkter, fradrag i inntekt, fradrag i skatt samt regelendringer for både privatpersoner og bedrifter.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:57:35
Dato: 29.10.2019

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Dette kurset tar for seg de viktigste foreslåtte skatteendringene i statsbudsjettet for 2020. Vi tar for oss endringer i satser, innslagspunkter, fradrag i inntekt, fradrag i skatt samt regelendringer for både privatpersoner og bedrifter. Enkelte av endringene får virkning allerede f.o.m inntektsåret 2019, mens andre endringer først trer i kraft f.o.m inntektsåret 2020. På kurset ser vi blant annet på følgende:

• Endringer i Skattefunnordningen
• Nye regler for formuesverdsettelse av nystiftet selskap
• Endring av verdsettelsestidspunkt (formue) for visse fusjonstilfeller
• Nedsettelse av formuesverdien for næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap/selskap med deltagerfastsetting.
• Arbeidsgivers dekning av flyutgifter for pendlere
• Endringer aksjesparekonto
• Opsjoner i arbeidsforhold for små nyetablerte selskap – utvidelse av ordningen
• Justeringer i rentebegrensningsreglene

Målgruppe: kurset passer for alle som jobber med skatt og har behov for å være oppdatert på de siste endringene på skatteområdet.

Kursholder: Joachim Johannessen | Advokatfullmektig, Skattebetalerforeningen

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Satser, innslagspunkter og fradrag
00:01:44 Formue – aksjer og driftsmiddel
00:05:21 Formue – bolig/næringseiendom
00:07:37 Satser 2020 - inntekt
00:10:22 Satser 2020 - personinntekt
00:11:57 Fradrag i inntekt
00:20:09 Fradrag i skatt
2: Regelendringer person og næring
00:26:50 Omlegging av NRK-finansiering
00:29:03 Pendlerutgifter
00:33:09 Begrensning av kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser
00:37:22 Aksjesparekonto
00:42:25 Verdsettelse av nystiftede selskap
00:50:28 Justeringer i rentebegrensningsreglene
00:53:16 Skatteklagenemnda