Skatt og MVA på eiendom

Dette kurset tar for seg skatt og MVA på fast eiendom. Daniel går igjennom skatt - tidfesting av kostnader ved eiendomsutvikling. Charlotte går igjennom MVA - håndtering av merverdiavgift ved eiendomsutvikling.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:56:52
Dato: 13.06.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

I del 1 av dette kurset gis det en innføring i den skattemessige behandlingen av kostnader ved eiendomsutvikling. Det sentrale i behandlingen er når kostnadene kommer til fradrag – såkalt tidfesting. Herunder behandles direkte fradragsføringer, årlige avskrivninger og kostnader som aktiveres på inngangsverdien.

I del 2 av dette kurset gjennomgås merverdiavgiftsreglene tilknyttet fast eiendom. Det fokuseres i all hovedsak på sondringen mellom egen- og fremmedregi ved oppføring av bygg og anlegg, kort om fradragsreglene for inngående merverdiavgift tilknyttet fast eiendom samt en overordnet gjennomgang av justeringsreglene for fast eiendom som kapitalvare

Målgruppe: Målet er å gi regnskapsførere en innføring i noen av de viktigste skatte- og avgiftsreglene som gjør seg gjeldende ved et eiendomsutviklingsprosjekt.

Kursholdere:
Daniel R. Hermundstad | Advokatfullmektig, Brækhus advokatfirma DA

Charlotte Gjelstad | Advokat, Brækhus advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: SKATT: Direkte fradragsføring i det året kostnaden pådras
00:04:56 Vilkår for fradrag
00:06:20 Kostnader som kan fradragsføres direkte
2: Fradrag for kostnader gjennom årlige avskrivninger
00:07:18 Avskrivning
00:08:14 Vilkår for å foreta avskrivninger
00:09:26 Avskrivninger etter saldosystemet
00:12:21 Fordeling på ulike saldogrupper
00:20:45 Driftsmidler uten verdiforringelse
00:23:51 Ervervsåret
3: MVA: Håndtering av merverdiavgift ved eiendomsutvikling
00:26:10 Grunnleggende prinsipper
00:29:37 Sondring mellom egen- og fremmedregi
00:30:10 Oppføring av bygg i egenregi
00:33:49 Oppføring av bygg i fremmedregi
00:36:52 Hvordan skille mellom egenregi og fremmedregi?
00:38:53 Fradragsrett på anskaffelser til fast eiendom
4: Merverdiavgift og fast eiendom – justering
00:41:44 Sentrale begreper ved justering
00:44:21 Kapitalvaren «fast eiendom»
00:47:45 Beregningsgrunnlaget for kapitalvare
00:49:54 Justering av mva jf. mval. § 9-2
00:51:58 Justeringsperioden
00:53:36 Overføring av justeringsrett og -plikt