Skatteforvaltningslov

Kategorier:

Rettslære

Kurset gir en gjennomgang av den nye skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1.1.2017. Målet med kurset er å gi deltakeren kunnskap om den nye lovens oppbygning og relevante endringer.


Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:48:09
Dato: 11.05.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset tar en gjennomgang av ny skatteforvaltningslov, en uttømmende felles saksbehandlingslov for all skatt og avgift. Lignings- og forvaltningslovens med tilhørende forskrift i bl.a. merverdiavgiftsloven utgår. Skatteforvaltningsloven medfører endret begrepsbruk i tillegg til en ny modell for fastsetting av formue- og inntektsskatt. Det er nye regler om endringsadgang for skattesubjekter om egenfastsetting samt at retten til å anmode bindende forhåndsuttalelse utvides til å gjelde alle skattesaker, også særavgifter. Målet med kurset er å gi deltakeren kunnskap om den nye lovens oppbygning og relevante endringer.

Målgruppe: Regnskapsførere som må holde seg à jour vedrørende endringer i saksbehandlingsregler i skattesaker.

Kursholder: Charlotte Holmedal Gjelstad | Advokat, Brækhus advokatfirma DA.

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:01:08 Skatteforvaltningsloven – innledning
00:03:16 Hva er nytt i skatteforvaltningsloven?
00:04:13 Ny begrepsbruk i skatteforvaltningsloven
2: Saksbehandlingsregler og opplysningsplikt
00:05:34 Alminnelig saksbehandlingsregler – endringer
00:08:15 Bindende forhåndsuttalelse (BFU)
00:10:03 Skattesubjektets opplysningsplikt
00:11:30 Oppfyllelse av opplysningsplikten – skattemelding for skatt
00:14:06 Oppfyllelse av opplysningsplikten – skattemelding for MVA
00:15:42 Skattesubjektets egenfastsetting
00:16:13 Kontrollopplysninger fra skattepliktige til skattemyndighetene
3: Endringsadgang og fristene
00:17:23 Skattesubjektets endringsadgang ved egenfastsetting
00:21:48 Skattemyndighetenes endringsadgang - felles regler
00:23:34 Utvidet endringsfrist til ugunst?
00:24:30 Skatteforvaltningslovens frister
4: Diverse
00:28:25 Klage
00:32:56 Administrative reaksjoner
00:42:43 Søksmål
00:43:24 Do’s and dont’s?