Skattefri omdanning fra ENK til AS

Kategorier:

Rettslære

Kurset går gjennom hovedtrekk i de relevante regler – skatt, selskapsrett og regnskap.

Kurset gir 1t oppdatering i rettslære.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:52:00
Dato: 06.03.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Omdannelse av enkeltpersonsforetak til aksjeselskap er en stadig aktuell problemstilling. Det er i utgangspunktet en skattepliktig transaksjon (realisasjon – virksomhetsoverdragelse), men skatteloven og FSFIN har regler hvoretter man på nærmere vilkår kan gjennomføre omdanningen skattefritt. I dette kurset gjennomgås reglene for skattefri omdanning, med hovedfokus på skattereglene. Målsetning er at du som regnsdkapsfører skal bli bedre i stand til å gjennomføre og/eller bistå ved en omdanning.

Målgruppe: Regnskapsførere med kunder hvor generasjonsskifte er/vil bli et aktuelt tema.

Kursholder: Toralv Follestad | Advokat/Partner i Brækhus Advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Hva er omdanning og hvorfor?
00:03:08 Hva er omdanning?
00:05:32 Hvorfor omdanne fra ENK til AS?
00:12:54 Kan man omdanne?
2: Skatt - vilkårene for skattefri omdanning
00:15:14 Regelverket - skatt
00:16:52 Hva skal og kan overføres?
00:18:24 Unntak/særregler for hva som må overføres
00:22:44 Skattemessig kontinuitet på virksomhetsnivå
00:25:19 Skattemessig kontinuitet på eiernivå
00:29:26 Krav til nystiftet AS
00:31:03 Virkningstidspunkt
00:34:16 Uttak etter 1.1 og før registrering
00:36:26 Vedlegg til skattemelding AS
00:37:50 Skatteregler - oppsummering
3: Diverse regler
00:38:18 MVA – ingen særregler – opphør/ny start
00:41:24 Skattefri omdannelse – selskapsregler
00:43:00 Skattefri omdannelse – regnskapsregler
00:44:19 Eksempler
00:47:43 Arbeidsrettslige regler
00:49:25 Skattefri omdannelse – tips