Skattefri omdanning: fra NUF til AS

Det overordnede målet for dette kurset er å gi en innføring i rettsreglene knyttet til skattfri omdanning av NUF til AS. Kurset vil være særskilt rettet mot omdanning fra NUF til AS, men reglene som gjennomgås vil i stor utstrekning være relevante også for skattfri omdanning av andre selskapstyper.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:00:54
Dato: 11.09.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Dette temaet er svært relevant for regnskapsførere og revisorer. Det har stor betydning for deres klient at dere som rådgivere er stødige i en omdanningsprosess. Å trå feil i en omdanningsprosess kan medføre store skattemessige konsekvenser, dvs. gå fra å være en skattefri omdanning til å utløse full realisasjonsbeskatning. Rettsområdet er forholdsvis omfattende. Kurset vil fokusere på de store linjene, og ikke gå ned i detaljnivå. Denne tilnærmingen er tjenlig for kursdeltaker.

Temaene vil i all hovedsak dreie seg om vilkårene for skattefri omdanning. Det stilles krav til den overdragende virksomheten (i dette tilfellet NUF-et) og den overtagende virksomheten (aksjeselskapet). Det er også vanlig å dele inn vilkårene etter formelle- og materielle vilkår. Kurset vil også redegjøre for regnskapsføring av omdanning, herunder valg av metode. Det vil også bli redegjort for konsekvensene av brudd på regelverket. Etter dette kurset skal kursdeltakeren selv kunne redegjøre for hovedlinjene ved en skattefri omdanning. I tillegg skal kursdeltakeren kunne orientere seg i regelverket.

Målgruppe: Regnskapsførere

Kursholder: Maren Nan-Hee Brevig, advokatfullmektig | Brækhus advokatfirma DA

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Omdanning fra NUF til AS
00:05:06 Hva menes med omdanning?
00:08:23 Hvorfor velge å omdanne til AS?
00:12:41 Hva er et NUF?
00:17:51 Omdanning
00:19:05 Krav til det overdragende selskapet (NUF-et)
00:29:19 Krav til det overtakende selskapet (AS-et)
2: Kontinuitet
00:38:37 Generelt om kontinuitetsprinsippet
00:40:28 Selskapsmessig kontinuitet
00:44:21 Eierkontinuitet
3: Diverse
00:45:13 Hva som må, kan og ikke kan overføres
00:49:28 Virkningstidspunktet
00:51:35 Regnskapsføring av omdanning
00:54:14 Avvikling av et overdragende selskapet
00:57:26 Konsekvensene av brudd på reglene
01:00:05 MOMS