Skattemessig gjennomskjæring

I dette kurset gjennomgås reglene om ulovfestet gjennomskjæring og den lovfestede spesialregelen i skattelovens §14-90. Det blir lagt vekt på hva gjennomskjæring innebærer, anvendelsesområdet for reglene og hovedvilkårene for gjennomskjæring.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:53:33
Dato: 07.06.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

I dette kurset gjennomgås reglene om ulovfestet gjennomskjæring og den lovfestede spesialregelen i skattelovens §14-90. Hva gjennomskjæring innebærer, anvendelsesområdet for reglene og hovedvilkårene for gjennomskjæring vil bli behandlet. Reglene illustreres bl.a. ved gjennomgang av noen sentrale Høyesterettsdommer. Særlig gjennomgås Høyesteretts dom av 20.12.2017 (Armada Eiendom), som er den første Høyesterettsdommen om skattelovens §14-90 og avskjæring av fremførbart underskudd etter oppkjøp. Konsekvensene av dommen bl.a. for erverv av selskaper med fremførbart underskudd eller andre generelle skatteposisjoner er sammen med reglene om ulovfestet gjennomskjæring sentrale og noe regnskapsfører bør ha god kjennskap til.

Målgruppe: Regnskapsførere.

Kursholder: Toralv Follestad | Advokat og partner, Brækhus Advokatfirma DA.

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Hva er skattemessig gjennomskjæring?
00:02:18 Hva er skattemessig gjennomskjæring?
00:07:47 Hensyn bak reglene
00:08:56 To rettslige grunnlag
2: Nærmere om ulovfestet gjennomskjæring
00:14:01 Vilkårene for gjennomskjæring
00:15:48 Anvendelsesområde
00:16:52 Vilkår 1: Hovedsakelige formål å spare skatt
00:23:28 Vilkår 2: Totalvurderingen
3: Lovfestet gjennomskjæring §14-90
00:38:41 Regelen i sktl. §14-90
00:40:44 Anvendelsesområde
00:43:36 Vilkåret for gjennomskjæring etter §14-90
00:45:39 Vilkårene belyst ved Armada Eiendom-saken
00:50:21 Hvordan håndtere risiko for gjennomskjæring?