Skogbruksbeskatning

Kurset går gjennom endringene og nyhetene som har skjedd i 2017 og 2018 innenfor skogbruksbeskatningens område.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:51:47
Dato: 20.02.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Det har skjedd omfattende endringer i beskatningen av skogbruk fra 2017 som det er viktig å få med seg. Gjennomsnittsligningen er historie og vi har gått over til en tømmerkontoordning etter «gevinst- og tapskontoprinsipper» med overgangsregler. Vi har også fått nye regler angående virksomhetsvurderingen i skogbruket. På merverdiavgiftsområdet kan denne endringen påvirke registreringsretten og plikten etter merverdiavgiftsloven, og plikten til å justere for merverdiavgift på kapitalvarer. Vi går også gjennom reglene om bruk og avsetning til skogsfond, samt alle større og mindre øvrige endringer som spesifikt gjelder skogbruksvirksomhet.

Målgruppe: Regnskapsførere som jobber jord- og skogbruksregnskap, både autoriserte og ikke autoriserte.

Kursholder: Jan H. Bangen | Advokat i Skattebetalerforeningen

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Innledning
00:00:28 Jordbruk og skogbruk
00:02:23 Frittstående skogeiendom
00:03:41 Mindre skogeiendommer som ikke er knyttet til aktivt jordbruk
00:07:56 Kapitalinntektsskog
2: Merverdiavgift
00:08:38 Merverdiavgift
00:11:53 Slipper å justere for merverdiavgift
3: Gjennomsnittsligning og tømmerkonto
00:15:20 Gjennomsnittsligning erstattes med tømmerkonto
00:16:51 § 14-81.Utjevning av skogbruksinntekt i enkeltpersonforetak
00:19:21 Konsekvenser ved overgang til tømmerkonto
00:20:21 Tømmerkonto
00:20:51 Inntekter som skal inn på tømmerkontoen
00:21:32 Kostnader som skal inn på tømmerkontoen
00:22:50 Inntekter og kostnader som ikke skal føres på tømmerkonto
00:25:31 Overgangsregel fra gjennomsnittsligning
4: Skogfond
00:29:48 Skogfond
00:31:27 Hvordan fungerer skogfond?
00:32:30 Bruk av skogfond
00:33:45 Diverse - skogfond
00:34:55 Uttak av tømmer
00:36:13 Rotsalg av tømmer
5: Diverse temaer innen skogbruk
00:38:40 Formuesskatt
00:44:01 Egen jakt på rein, hjort og elg
00:44:50 Fordel ved egen utnytting av jakt
00:46:17 Skogsvirke på lager
00:47:28 Salg av skogbrukseiendommer
00:49:48 Sameieskog