Tømmerkonto og skogbruksbeskatning

Kurset vil gjennomgå grunnleggende kunnskap om tømmerkonto i skogbruket med praktisk vinkling. Kurset omfatter også bruken av skogfond samt skille mellom «kapitalskog» og «næringsskog».

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:33:29
Dato: 07.05.2019

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Skogbruksbeskatning er komplisert og for mange et ukjent område. I 2016 gikk den tidligere gjennomsnittligningen ut og ble erstattet av tømmerkonto. Kurset tar for seg overgangen slik den skal være gjort i 2017 samt praktisk håndtering av dette i skatteregnskapet og ligningsskjemaene. Videre gjennomgås hvordan tømmerkontoen skal behandles i2018. Vi ser også på selve bokføringen.

Avsetning til og bruk av skogfond er en særregel for skogeiere som skaper litt praktiske utfordringer å håndtere i bokføringen og i skatteregnskapet/ligningsskjemaene. Vi ser på hva skogfondher og hvordan det håndteres i ligningsskjemaene og bokføringen.

Fra og med 2016 ble det innført et skille mellom «kapitalskog» og «næringsskog» som har stor betydning for hvor stor skatt skogeieren får på overskudd. Vi ser på hvilke kriterier som skal inngå i vurderingen av skillet og nevner også de mva-messige konsekvenser skillet medfører.

Alle talleksempler vil være for enkeltpersonforetak.

Målgruppe: Kurset vil være godt egnet for regnskapsfører fører skogbruksregnskap, men også for de som ønsker en innføring i temaene. En del skogbruksforetak er også revisjonspliktig og også revisorer som ønsker en innføring vil ha godt utbytte av kurset.

Kursholder: Knut Sveen | Statsautorisert revisor, Knut Sveen Consult AS

Oppdateringstimer

Skatterett/avgiftsrett2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Tømmerkonto
00:06:30 Overgang til tømmerkonto
00:18:51 Eksempel - underheng
00:22:38 Eksempel - overheng
00:33:16 Tømmerkonto
00:48:05 Tømmerkonto - talleksempel
2: Skogfond
00:57:58 Hva er et skogfond?
01:00:17 Inn- og utbetaling
01:05:05 Skogfond – utskrift fra LD
01:07:32 Skattemessige forhold
01:12:36 Eksempel - bokføring
01:15:25 Hvordan skal det føres i ligningsskjemaene?
3: Kapitalskog vs. næringsskog
01:19:32 Kapitalskog vs. næringsskog
01:21:41 Skattemessig
01:27:46 Øvrige vurderinger