Transaksjoner med nærstående

Kategorier:

Finansregnskap

I første del av kurset diskuteres utbytte og konsernbidrag, og kriteriene for regnskapsmessig inntektsføring hos mottakende selskap, mens andre del tar for seg ulike transaksjoner mellom nærstående parter diskutert med vekt på omorganisering.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:32:54
Dato: 13.02.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset er praktisk rettet, og todelt, I første del diskuteres utbytte og konsernbidrag, og kriteriene for regnskapsmessig inntektsføring hos mottakende selskap. Alternativet til kostmetoden er egenkapitalmetoden når man eier mer enn 20 % (tilknyttet selskap). Egenkapitalmetode bidrar til en høyere egenkapital hos eierselskapet enn ved bruk av kostmetoden når resultatet er større enn utdelte utbytte i det underliggende selskapet. I andre del av kurset blir ulike type transaksjoner mellom nærstående parter diskutert med vekt på omorganisering. Transaksjoner med nærstående må alltid vurderes kritisk for å unngå inntektsføring av ikke reelle gevinster. Konsekvensen kan være at regnskapsbrukeren blir ført bak lyset, f.eks. at banken gir et lån som den ellers ikke ville gitt.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og alle som arbeider med finansregnskap.

Kursholder: Terje Heskestad | Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Problemstillinger
00:03:20 Problemstillinger
2: Egenkapital og utbytteutdeling
00:04:55 Egenkapital i aksjeselskap – risiko
00:06:57 Utbytte – hvor mye?
00:09:26 Teknisk beregning (Asl. § 8-1)
00:10:27 Case: Beregning av utbytte
00:13:05 Forsvarlig likviditet – risikoområder
00:15:50 Ekstraordinært utbytte
3: Datterselskap og tilknyttet selskap
00:17:56 Datter- vs. tilknyttet selskap
00:20:19 Finansielle anleggsmidler
00:22:17 Konsernregnskapet
00:23:24 Notekrav i selskapsregnskapet
4: Transaksjons- og opptjeningsprinsippet
00:28:18 Inntekter
00:31:31 Tidspunkt og verdi
00:33:00 Verdibasert inntekt
5: Egenkapitaltransaksjoner
00:36:35 Egenkapitaltransaksjoner
00:39:00 Inntektsføring av utbytte
00:43:58 Inntektsføring av konsernbidrag
00:47:07 Case: Konsernbidrag fra Datter til Mor
00:52:13 Case: Konsernbidrag fra D2 til D1
00:54:34 Kost- vs. egenkapitalmetoden
01:02:04 Case: Goodwill og transaksjon
6: Salgstransaksjoner med nærstående
01:09:10 Problemer og konsekvenser
01:12:52 Transaksjoner med nærstående
01:16:31 Kontinuitetsgjennomskjæring
01:21:13 Case: Konsernbidrag
01:23:50 Case: Salg av næringseiendom
01:26:52 Mer om egenkapitaltransaksjoner
01:28:44 NRS 9 Fusjon
01:30:17 Omorganiseringer