Utleie av næringseiendom

Kategorier:

Rettslære

I dette kurset gis det en helt overordnet innføring om utleie av næringseiendom. Temaet er meget omfattende og i dette kurset er noen av de mest sentrale temaene plukket ut, slik at kursdeltaker skal kunne få en viss oversikt over tematikken. Kurset kan danne grunnlag for fordypning i enkeltemner.

Abonnement:

Nivå:

3

Opptak

Kursopptak ikke tilgjengelig

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

De temaer som gjennomgås i overflaten er forhandlinger og avtaleinngåelse, leieobjektet, leiesum, standardkontrakter, forholdet til husleieloven, sikkerhetsstillelse, overlevering, felleskostnader, skatt, merverdiavgift, tilbakelevering, betalingsmislighold og utkastelse, slik at man gis en praktisk innføring på et område preget av bruken av standardavtaler og fremforhandlede løsninger.
Utleie av næringseiendom er for mange deres viktigste investering. Investeringen kan gi god avkastning, det kan være arbeidskrevende å følge opp kontraktsforpliktelser og det kan være knyttet risiko og tap til denne aktiviteten. Det er derfor viktig å ha kunnskap og tilrettelegge med et godt rammeverk for denne type næringsaktivitet.
Regnskapsførere sitter tett på kunden og får inngående kunnskap om kundens aktivitet både som utleier og leietaker, og kan tidlig identifisere utfordringer og gi analyser.
Målet er gi en innføring i det helt generelle om utleie av næringseiendom og særlig bruken av standardavtaler med adgang for tilpasninger, samt å kunne ta opp konkrete problemstillinger med kunden slik at vedkommende kan søke juridisk bistand i tide.

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker en generell innføring om utleie av næringseiendom og særlig bruken av standardavtaler med adgang for tilpasninger, og de helt sentrale problemstillinger som man i denne sammenhengen vil komme bort i.

Kursholder: Eirin Simonsen, Advokat og partner | Brækhus advokatfirma DA.

Oppdateringstimer

Rettslære1 t